Årsmøte 01.02.23kl.1730 på Skogtun

Årsmøtesaker Årsrapport Regnskap Valg Forslag innkommet? Orienteringssaker Eventuelt Servering Underholdning Loddsalg

Bilder fra tur til Spåtind

Bilder fra tur til Spåtind