Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Årsmøte 23.02.22

Askvoll sjøbuer

Vårteikn

Vårteikn

Årsmøtet i Askvoll pensjonistlag gjekk av stabelen 23.02.22. Ca 45 personar møtte fram. Påmelding pga mat. Årsmøtesakene gjekk greitt, fint leia av Øystein Helle. Kjell Grane blei vald som referent og 2 møtedeltakarar melde seg til å skrive under. Rekneskap blei lagt fram ved kasserar Kari Fismen, årsmelding og handlingsplan ved leiar Solveig Sølvberg, val ved valnemnda representert ved Jorunn Stubseid. Endring i styret er at ein/eitt styremedlem, som ikkje ynskte attval, gjekk ut. Ein/eitt nytt styremedlem blei vald. Matøkt bestod av god betasuppe og kaffi med bløtkake til. Underhaldning ved Gitarvenninnene var populært, dei bidrog med songar før og etter maten. Spesielt for 2022 er at Askvoll pensjonistlag har 50- årsjubileum dette året.