Årets turer!

Turene går i år til Lista og til Flor og Fjære/Rosendal.

Flor og Fjære.

Flor og Fjære.

Turen til Lista er Dagstur, 08.juni.

Pris kr.930,-

Frist påmelding; 1. mai

Turen til Flor og Fjære og videre til Rosendal er med 3 overnattinger. 03.-06. august.

Pris kr.6950,-

Frist påmelding; 15.juni.

Se vedlagt program.

Påmelding til: Tore Moen, tmoen253@gmail.com eller 93403879

eller: Solveig Aas Olsen, solaaso@getmail.no eller 95878992

Vedlegg

Dagstur til Lista.

Tur Lista.jpg

4 dagers tur til Flor og Fjære, Rosendal og Hardanger.

Tur Flor og Fjære.jpg