Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Årets turer!

Turene går i år til Lista og til Flor og Fjære/Rosendal.

Flor og Fjære.

Flor og Fjære.

Turen til Lista er Dagstur, 08.juni.

Pris kr.930,-

Frist påmelding; 1. mai

Turen til Flor og Fjære og videre til Rosendal er med 3 overnattinger. 03.-06. august.

Pris kr.6950,-

Frist påmelding; 15.juni.

Se vedlagt program.

Påmelding til: Tore Moen, tmoen253@gmail.com eller 93403879

eller: Solveig Aas Olsen, solaaso@getmail.no eller 95878992

Vedlegg

Dagstur til Lista.

Tur Lista.jpg

4 dagers tur til Flor og Fjære, Rosendal og Hardanger.

Tur Flor og Fjære.jpg