Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Årets seniordag 2022 i Sandnes Rådhus

3. oktober kl 12 til kl 14.

VELKOMMEN TIL ÅRETS SENIORDAG2022

Dato 3. oktober kl. 12.00 til 14.00 i Sandnes rådhus i konferanserom C og D

Foto: Sandnes kommune – Sandnes rådhus

Parkering finner du ved Sandnes Læringssenter, Jernbaneveien 24 og ved Ovalen parkeringshus i Rådhusgata ved Sandnes rådhus. (Husk å betale for parkering.)

Leder Reidun Marie Enge ønsker velkommen

Tema: Aldersvennlig Sandnes – hvordan legger vi best til rette for at kommunens eldre kan leve meningsfylt liv og kunne bo i egne hjem – også om helsen skranter? V/Seniorrådgiver Kristin Barvik fra Sandnes kommune.

(Bilde er fra en tidligere politisk time)

Politisk time: Representanter fra de forskjellige politiske partiene i Sandnes deltar.

Det åpnes for spørsmål fra salen.

  Årets senior pris deles ut.

Sandnes eldreråd gir gevinst på inngangsloddet.

Det blir lett servering.

FRI ENTRÉ - VELKOMMEN

Arr: Sandnes eldreråd