Årets seniordag 2022 i Sandnes Rådhus

3. oktober kl 12 til kl 14.

VELKOMMEN TIL ÅRETS SENIORDAG2022

Dato 3. oktober kl. 12.00 til 14.00 i Sandnes rådhus i konferanserom C og D

Foto: Sandnes kommune – Sandnes rådhus

Parkering finner du ved Sandnes Læringssenter, Jernbaneveien 24 og ved Ovalen parkeringshus i Rådhusgata ved Sandnes rådhus. (Husk å betale for parkering.)

Leder Reidun Marie Enge ønsker velkommen

Tema: Aldersvennlig Sandnes – hvordan legger vi best til rette for at kommunens eldre kan leve meningsfylt liv og kunne bo i egne hjem – også om helsen skranter? V/Seniorrådgiver Kristin Barvik fra Sandnes kommune.

(Bilde er fra en tidligere politisk time)

Politisk time: Representanter fra de forskjellige politiske partiene i Sandnes deltar.

Det åpnes for spørsmål fra salen.

  Årets senior pris deles ut.

Sandnes eldreråd gir gevinst på inngangsloddet.

Det blir lett servering.

FRI ENTRÉ - VELKOMMEN

Arr: Sandnes eldreråd