Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Året 2023 i Holt pensjonistforening.

På møtene gjennom året har ca 750 vært med.

På vei til julebord i desember.

På vei til julebord i desember.

Året 2023 i Holt pensjonistforening.

Fra årsmøte i februar til julebord på Vivesøl har vi hatt 14 arrangement.

Her av 3 bussturer, til Stavern, Fyn i Danmark og Flekkefjord/Hidra. 3 Bli kjent turer, til Røed Gård i Gjerstad, Storelva ved Lilleholt og båttur til Lindgard Skuteminne, Gjeving.

4 fra laget var med på fylkets årsmøte i mars og 4 på regionsamling i Arendal.

På møtene gjennom året har ca 750 vært med.

Se noen bilder fra våre opplevelser.

Du er velkommen til å bli medlem.

Fler av møtene ble på Holt landbruksskole i år.

Fler av møtene ble på Holt landbruksskole i år.

Turgjengen i Flekkefjord.

Turgjengen i Flekkefjord.

Båttur til Gjeving.

Båttur til Gjeving.

Politiker-debatt i september.

Politiker-debatt i september.

Alltid en lydhør forsamling.

Alltid en lydhør forsamling.

Mye fint å se på turene våre, her fra en kirke i Danmark.

Mye fint å se på turene våre, her fra en kirke i Danmark.

Fylkessekretær og fylketsleder, sammen med lokal leder på julebord.

Fylkessekretær og fylketsleder, sammen med lokal leder på julebord.