Åpent valgmøte 23. august 2021

Arktisk Kultursenter i Hammerfest

Jan Davidsen

Jan Davidsen

Pensjonistforbundet holder åpent valgmøte med Finnmarks Stortingspolitikere

mandag 23.8.21 kl. 12:00 på Arktisk Kultursenter i Hammerfest.

Tema for møtet er blant annet

           Sette søkelyset på eldrepolitiske saker

           Forhandlingsrett, eldrerådsarbeid

           Kommuneøkonomi – Primærhelsetjeneste

           Boligpolitikk – tilrettelegging, digitalisering, lånefinansiering

Førstekandidater på Stortings valglister i Finnmark deltar, fra Pensjonistforbundet møter forbundsleder Jan Davidsen.

Deltakere fra de politiske partier:

Arbeiderpartiet:            Runar Sjåstad og

                                          Marianne Sivertsen Næss

Høyre:                              Vetle Langedahl

Fremskrittspartiet:        Bengt Rune Strifeldt

Kristelig Folkepartiet:   Truls Olufsen-Melhus

Sosialistisk Venstreparti: Amy Brox Webber

Senterpartiet:                  Geir Adelsten Iversen  

Miljøpartiet De Grønne: Farid Shariati Bidar

Rødt:                                   Lars Ivar Wæhre

Møtet vil også bli sendt via internett på Pensjonistforbundet Finnmark hjemmeside,

https://www.pensjonistforbundet.no/foreninger/pensjonistforbundet-finnmark-20010020/arrangementer , debatt