Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Åpent valgmøte 23. august 2021

Arktisk Kultursenter i Hammerfest

Jan Davidsen

Jan Davidsen

Pensjonistforbundet holder åpent valgmøte med Finnmarks Stortingspolitikere

mandag 23.8.21 kl. 12:00 på Arktisk Kultursenter i Hammerfest.

Tema for møtet er blant annet

           Sette søkelyset på eldrepolitiske saker

           Forhandlingsrett, eldrerådsarbeid

           Kommuneøkonomi – Primærhelsetjeneste

           Boligpolitikk – tilrettelegging, digitalisering, lånefinansiering

Førstekandidater på Stortings valglister i Finnmark deltar, fra Pensjonistforbundet møter forbundsleder Jan Davidsen.

Deltakere fra de politiske partier:

Arbeiderpartiet:            Runar Sjåstad og

                                          Marianne Sivertsen Næss

Høyre:                              Vetle Langedahl

Fremskrittspartiet:        Bengt Rune Strifeldt

Kristelig Folkepartiet:   Truls Olufsen-Melhus

Sosialistisk Venstreparti: Amy Brox Webber

Senterpartiet:                  Geir Adelsten Iversen  

Miljøpartiet De Grønne: Farid Shariati Bidar

Rødt:                                   Lars Ivar Wæhre

Møtet vil også bli sendt via internett på Pensjonistforbundet Finnmark hjemmeside,

https://www.pensjonistforbundet.no/foreninger/pensjonistforbundet-finnmark-20010020/arrangementer , debatt