Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Åpent Pensjonistmøte 3/3-22

Tema: Frivillighet

Helena Bisgaard, rådgiver frivillighet i Færder kommune.

Helena Bisgaard, rådgiver frivillighet i Færder kommune.

NØTTERØY PENSJONISTFORENING

Referat fra Åpent Pensjonistmøte 3. mars 2022

Det ble arrangert Åpent Pensjonistmøte i arbeidskirken på Teie med 65 pensjonister til stede.

Ny styreleder, Magne Tuxen, ønsket velkommen og la fram planer for det nye styrets arbeid. Spesielt var han opptatt av at vi alle burde sette oss inn i bruken av 'smart telefoner'. Han tenkte at mange sikkert har en slik telefon, men at det fortsatt kan være mange som ikke helt behersker bruken. 'Hele livet vårt' vil etter hvert være samlet på telefonen, mente han.

Videre tok han en gjennomgang av felles interessepunkter/utfordringer for Pensjonistforeningen, som blant annet:

Den viktige kjøkkentjenesten.

Grasrotandelen.

Hvordan få flere medlemmer?

Kommunikasjon mellom styret og medlemmene.

Åresalg, utlodning, arrangementer, hvordan øke salget?

Medlemmene ble avslutningsvis anmodet om å komme med saker man brenner for.

Helena Bisgaard, rådgiver frivillighet. 'Frivillighetsåret 2022':

Helena har mye erfaring fra frivillig arbeid. Kommer fra Røde Kors. Færder kommune ønsket en strategi for frivilligheten etter sammenslåingen. Frivillighet gjelder alle og er gjennom Frivillighetsforum opptatt av mange ulke temaer og arenaer.

Hun synes det er viktig å treffe og ha samarbeid med pensjonistene i kommunen. Strategiplan er under revidering.

Har tidligere invitert og gjennomført felles digitalt møte med organisasjoner og foreninger (Ca. 80). Hun anmodet pensjonistene om å ta del i frivilligheten.

Det ble vist til informasjonssider under Færder kommune på nett der man under 'Lag og foreningsmodul' finner mye informasjon om:

Nyby, Facebook/Færderkultur, web-side osv. Det er stort behov for frivillige til alle tenkelige aktiviteter. Registreres og engasjeres gjennom Nyby.

Frivilligsentralen på Nøtterøy tar imot brukt tøy som så kan hentes gratis ved behov, uten spørsmål. Tekstiler som ikke kan gjenbrukes, kan deponeres i Nøtterøy Håndballs kasser.

'Sammen på tur'.

Sykkeltur fra Nordkapp til Lindesnes i 2022 er et fellesarrangement i regi av kommuner og frivillighet i hele landet. 1. august 2022 skal det sykles i Færder kommune. Sykkelturen ender i Rosanesparken, der det blir konserter og annen underholdning. Pensjonistene anmodes om å stille opp med sykkel, på beina eller på annen måte langs ruta eller direkte i Rosanesparken og gjerne markere sin tilhørighet til Pensjonistforeningen.

Generelle prosjekttilskudd til aktiviteter kan søkes inne 1. desember og sendes inn sammen med prosjektbeskrivelse. Tilskudd til arrangementer (kr.10.000,-) tildeles to ganger årlig. Utlån av kommunale lokaler administreres gjennom «Bookup» under «Færder kommune.no». Færderkalender.no ligger under kommunens hjemmeside. Her meddeles aktiviteter som skal foregå i kommunen. Herunder alle frivillighetens planlagte møter og arrangementer. Kalenderen kan også brukes av Pensjonistforeningen til å formidle innkalling til medlemsmøter og aktiviteter. Registrering i «Lag- og foreningsmodulen».

«Senior-nett» har opplæring i bruk av digitale tjenester hver onsdag i biblioteket i det gamle kommunehuset på Tjøme.

Gratis yogakurs på Nøtterøy og Tjøme.

Hun anmodet om å melde inn 'ildsjeler' til frivilligsentralen. I samarbeid med Sparebank 1 skal ny ildsjel markeres hver måned med portrettintervju i Øyene og et banner som henges opp i en måned, før stafettpinnen går videre til neste ildsjel.

-       Flere engasjerte innspill kom fra medlemmer i salen. Bla. ble det ytret ønske om at det ble arrangert dans for eldre med litt fart i (swing, tango og vals mm.)

-       Forslag fra medlem: Mulighet for bruk av Vipps ved åresalg.

-       Forslag fra medlem: Ved kjøp av årer for kr. 100,-, gis en ekstra åre.

Dagen ble avsluttet på sedvanlig vis med enkel bevertning, åresalg og hyggelig prat.

Ref./SWK