Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Åpent møte med Eldreombudet

Vi hadde den store gleden av å få besøk av Eldreombudet 06. oktober kl. 14:30 på Kafé Jærbuen

Engasjert Eldreombud!

Engasjert Eldreombud!

Her tok Eldreombudet bl.a. for seg følgende tema, og det var også åpent for spørsmål fra salen:

  • digital utenforskap
  • teknologiutviklingen i helsevesenet
  • hvordan få ulike generasjoner til å jobbe sammen

Det var stort oppmøte, med hele 103 personer tilstede i salen.

Arrangementet var et samarbeid mellom Nærbø Pensjonistlag, Klepp Pensjonistlag, Time Pensjonistlag, Varhaug Pensjonistlag og Gjesdal Pensjonistforening.

Vi takker alle for oppmøte!

Engasjerte deltakere i full sal på Kafé Jærbuen!

Engasjerte deltakere i full sal på Kafé Jærbuen!