Åpent møte med Eldreombudet

Vi hadde den store gleden av å få besøk av Eldreombudet 06. oktober kl. 14:30 på Kafé Jærbuen

Engasjert Eldreombud!

Engasjert Eldreombud!

Her tok Eldreombudet bl.a. for seg følgende tema, og det var også åpent for spørsmål fra salen:

  • digital utenforskap
  • teknologiutviklingen i helsevesenet
  • hvordan få ulike generasjoner til å jobbe sammen

Det var stort oppmøte, med hele 103 personer tilstede i salen.

Arrangementet var et samarbeid mellom Nærbø Pensjonistlag, Klepp Pensjonistlag, Time Pensjonistlag, Varhaug Pensjonistlag og Gjesdal Pensjonistforening.

Vi takker alle for oppmøte!

Engasjerte deltakere i full sal på Kafé Jærbuen!

Engasjerte deltakere i full sal på Kafé Jærbuen!