Åpent møte i Holt pensjonistforening.

Harald Olimb Norman kom, og han frelste oss. På Holt bedehus var ”religionen”; Pensjonistforbundet, og hva vi kunne oppnå som medlemmer der.

Harald Olimb Norman kom, og han frelste oss. På Holt bedehus var ”religionen”; Pensjonistforbundet, og hva vi kunne oppnå som medlemmer der.

Holt pensjonistforening med 200 medlemmer og 55 til stede på møtet, er en av bidragsyterne til den makta pensjonister kunne ha om de ble med i pensjonistforeningen. Hadde vi vært 500 000 istedenfor 250 000 som vi er medlemmer i Pensjonistforbundet, ville makta være mer reell.

Harald var innom alle de viktige tingene pensjonister, gjør, er med på og påvirker med, som burde gjøre inntrykk på styringsmakta i Norge. Beklageligvis fikk vi heller ikke i år det vi hadde krav på som pensjonister, men ble underregulert med 2 000 000 000.

Det er kommunens ansvar å hjelpe pensjonistene med ting de ikke kan. Eksempelvis i disse dager så krever bankene ny Bank-ID, hvis ikke blir kontoen stengt. Et fåtall av pensjonister i kommunen er så oppegående på den digitale verden at de klarer dette. Her burde kommunen være på banen for å hjelpe til. Vi kan ikke la pensjonistens bankkonto bli stengt.

Pensjonistforbundet gjennom pensjonistforeningene hjelper pensjonister med å lære den digitale verden, men vi når ikke over alt.

Holt pensjonistforening jobber hele tiden for pensjonistenes beste. Vi tar tak i de ting medlemmene ønsker.

Vi lytter til Haralds fornuftige ord!

Vi lytter til Haralds fornuftige ord!

Vi lytter til Haralds fornuftige ord!

Vi lytter til Haralds fornuftige ord!

Vi er takknemlig for jobben kjøkkengjengen gjør.

Vi er takknemlig for jobben kjøkkengjengen gjør.

Rigmor sørger for kaffe til alle.

Rigmor sørger for kaffe til alle.

Reidun med kakebrett.

Reidun med kakebrett.

Helga sørger for at vi får kaffe og kake.

Helga sørger for at vi får kaffe og kake.

Lotteri hører med.

Lotteri hører med.

Medisinen i dag var Honning fra Ausel.

Medisinen i dag var Honning fra Ausel.