Åpent møte 6. september

Stor deltagelse på åpent møte 6. september med info fra Skagerak bank og underholdning av Pråm og sill

Underholdning med Pråm og sill ble svært godt mottatt!

Underholdning med Pråm og sill ble svært godt mottatt!

Over 60 deltagere hadde møtt fram til høstens første møte 6. september på LIFs klubbhus.

Svein Olsen fra Skagerak Bank stilte med tre medarbeidere og orienterte om ny bank ID og banktjenester særlig aktuelle for eldre, samt hvordan unngå å bli svindlet ved bruk av smarttelefon og ikt.

Gruppa Pråm og sill spilte egne sanger til stor applaus.

Inger Lise Nordgård orienterte om prosjektet «digihjelp», et samarbeid med kommunen, Seniornett og Langesund Pensjonistforening.

Leder Bjørn Ole Bjørnsen orienterte om planer for høsten. Neste møte er 4. oktober, Skagerakene underholder. Program kommer senere.

det var bevertning med kaffe og bla. bløtkake fra Skagerak bank.