Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Åpent møte 6. september

Stor deltagelse på åpent møte 6. september med info fra Skagerak bank og underholdning av Pråm og sill

Underholdning med Pråm og sill ble svært godt mottatt!

Underholdning med Pråm og sill ble svært godt mottatt!

Over 60 deltagere hadde møtt fram til høstens første møte 6. september på LIFs klubbhus.

Svein Olsen fra Skagerak Bank stilte med tre medarbeidere og orienterte om ny bank ID og banktjenester særlig aktuelle for eldre, samt hvordan unngå å bli svindlet ved bruk av smarttelefon og ikt.

Gruppa Pråm og sill spilte egne sanger til stor applaus.

Inger Lise Nordgård orienterte om prosjektet «digihjelp», et samarbeid med kommunen, Seniornett og Langesund Pensjonistforening.

Leder Bjørn Ole Bjørnsen orienterte om planer for høsten. Neste møte er 4. oktober, Skagerakene underholder. Program kommer senere.

det var bevertning med kaffe og bla. bløtkake fra Skagerak bank.