Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Åpent møte

Pensjonistforbundet Nedre Eiker

Tirsdag 17. oktober inviterte Pensjonistforbundet Nedre Eiker til gratis konsert i Samfunnshuset i Mjøndalen, i samarbeid med kulturkonsulent Marit Thomassen. Vi fikk besøk av Gla'koret, demenskor, med mange medlemmer fra Nedre Eiker.

Nærmere 150 personer hadde funnet veien til samfunnshuset og fikk en uforglemmelig opplevelse av sangglede. Dirigenten Arnstein Roch Øverland inspirerte ikke bare koret, men også publikum. Koret synger fint sammen og har også mange flinke solister

Et stort takk fra Pensjonistforbundet Nedre Eiker.