Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Åpent møte 16.11.23

De tre lokallagene i Øygarden arrangerte åpent møte på Sotra kino, hvor forbundsleder , lederen av Eldrerådet, Sverre Bungum og også ordfører Tom Georg Indrevik hadde innledninger. Vi fikk god omtale på kommunens hjemmeside, og etter samtykker er denne omtalen kopiert inn.

Jan Davidsen

Jan Davidsen

- Kommuneøkonomi er viktig for oss

Rundt 180 personar var på plass i Odeon Kino Sotra då Pensjonistforbundet inviterte til møte på torsdag.

- Kommuneøkonomi er viktig for oss, sa leiaren i forbundet, Jan Davidsen.

I sin halvtime lange tale tok Davidsen for seg punkt etter punkt der han stilte krav til sentrale og lokale styresmakter.

- Vi har også krav på det gode livet. Vi treng fleire politikarar som snakkar med oss enn om oss, sa pensjonistleiaren.

Han sa at 15 prosent av dei eldre treng helsemessig hjelp.

- Sjukeheimsplassar er viktig. I dag må vi ha mange diagnosar for å få sjukeheimsplass. Husbanken må få ei ny rolle der det vert lagt til rette for mange ulike alternative buformer for alderdomen, sa Davidsen.

Treng fleire sjukeheimsplassar

Leiar av eldrerådet dei fire første åra for den nye kommunen, Sverre Bungum, hadde også innlegg på samlinga. Han sa at eldrerådet vert høyrt på.

- Men ein må også følgja opp våre gode forslag. Først av alt treng vi fleire sjukeheimsplassar. Mangel på sjukeheimsplassar skapar fleire sjuke. Det er behov for 70 nye sjukeheimsplassar innan 2028. Dersom dette ikkje vert realisert, vil 70 personar verta buande heime sjølv om dei fagleg sett skulle hatt sjukeheimsplass, sa Bungum som minna om forslaget frå eldrerådet om å etablera eldrekollektiv rundt om i kommunen,.

Vil ikkje svartmala situasjonen

Ordførar Tom Georg Indrevik sa at kommunen slit med å få søkjarar til å arbeida i eldreomsorga. Han viste også til befolkningsutviklinga som viser at det vert fleire eldre og forholdsvis færre yngre. Det må difor skuvast pengar frå oppvekst til helse og velferd. 

Indrevik ville likevel ikkje teikna eit gjennomgåande dystert bilete av situasjonen.

- Vi starta tidleg med prosjektet Sjef i eige liv. Vi har konsentrert helse- og omsorgstilbodet omkring Skogsskiftet, Straume og Rong. Ja, vi må byggja fleire sjukeheimsplassar, men vi kan utvikla tilbodet i eit samarbeid mellom det offentlege, frivillige og private. Det viktigaste er å ta ansvar sjølv. Dei eldre er ein ressurs. Vi skal realisera planar som eldrerådet har vore med på å vedta, sa ordføraren.

Det var også panelsamtale og spørsmål og innlegg frå salen.

Gruppeleiar i Arbeidarpartiet, Marianne Sandahl Bjorøy, som deltok i paneldebatten, sa at det er best å byggja ut tilbodet i tilknyting til eksisterande institusjonar.

- Eldrekollektiv er interessant. Det kan utsetja behovet for ein sjukeheimsplass, redusera einsemd og at ein klarer seg lengre utan hjelp, sa Sandahl Bjorøy.

 Tekst og foto: Vigleik Brekke

Leiar i Eldrerådet, Sverre Bungum

Leiar i Eldrerådet, Sverre Bungum

Ordfører Tom Georg Indrevik

Ordfører Tom Georg Indrevik

Politikerpanelet rå venstre; Arne Petter Solberg (R), Svein Otto Jacobsen (Frp), Per Magne Wilhelmsen (V), Karin Bjærum (Pensjonistpartiet), Marianne Sandahl Bjorøy (Ap) og Tom Georg Indrevik (ordførar, H).

Politikerpanelet rå venstre; Arne Petter Solberg (R), Svein Otto Jacobsen (Frp), Per Magne Wilhelmsen (V), Karin Bjærum (Pensjonistpartiet), Marianne Sandahl Bjorøy (Ap) og Tom Georg Indrevik (ordførar, H).