ÅLVIK PENSJONISTLAG I "NYTT MØTELOKALE"

Ålvik Pensjonistlag har fått ny leder, Marta Rykkje og flyttet møtene sine fra Pensjonisten i eldresenteret til Folkets Hus i Ålvik. Huset eies av fagforeningen ved Bjølvefossen AS (Industri/Energi), og pensjonistene sørger for alt vedlikehold og oppussing. I et hyggelig møterom med teknisk utstyr på plass kunne lederen Marta Rykkje ønske lederen av Pensjonistforbundet Hordaland, Vigdis Ravnøy og medlemmer i Ålvik Pensjonistlag velkommen til møte 27. oktober.

2 glade pensjonister Liv Øye og Bjørg Gangdal

2 glade pensjonister Liv Øye og Bjørg Gangdal

Mange medlemmer var møtt fram til møtet i Ålvik Pensjonistlag denne høstkvelden.

Foruten vanlige lagssaker der både tilbud om tur i juni og orientering om julemøte ble orientert om, holdt Vigdis Ravnøy et innlegg om Pensjonistforbundets krav til Regjeringen og om høringene som nå foregikk i komiteene i Stortinget.

Hun tok også for seg arbeidet i fylkesforeningen og la vekt på viktigheten av å verve nye medlemmer, og særlig yngre pensjonister. I den forbindelse ba hun laget tenke gjennom innholdet i møtene, Var dette tilpasset yngre pensjonister. Eller burde pensjonistlaget legge til rette for egne grupper som tilbød andre aktiviteter mellom møtene for å gjøre det attraktivt å bli medlem. Trimgruppe, lesegruppe, dansegruppe, snekregruppe og alt en kunne ønske av hobbyrelaterte aktiviteter som krevde medlemskap i laget.

Ravnøy begrunnet også hvorfor nye lag får Pensjonistforbundet foran stedsnavn eller kommune. Og hvorfor fylkesforeningen ønsker navnebytte i alle foreninger og lag. Pensjonistforbundet er et merkenavn for eldreorganisasjonen som jobber for pensjonistenes økonomiske og trygge alderdom.

Ravnøy ba også Ålvik Pensjonistlag bruke gode ideer , lage forslag og sende inn til årsmøtet i Pensjonistforbundet Hordaland 22. mars 2022. Blir forslaget/ene vedtatt er det kort vei for forslaget til Landsmøtet i Pensjonistforbundet i 2023.

Marta Rykkje kunne opplyse om at hun hadde avtalt med de andre pensjonistlagene i Kvam et møte der de kunne diskutere politiske saker som alle hadde nytte av i forhold til kommunen og politikerne, Blant annet et eget eldreråd .

Også fastlegeordningen ble det reist spørsmål om. Rykkje hadde vært i kontakt med lederen av Helseutvalget i fylkesforeningen, John-Egil Davidsen. Han vil besøke laget på nyåret.

Etter innledning og debatt var det som det hør og bør seg i en pensjonistforening kaffe og kaker før åresalget begynte. Gevinstbordet bugnet av gevinster medlemmene hadde hatt med seg.

 • Folkets Hus i Ålvik
 • Leder Marta Rykkje sammen
med nestleder
 • Medlemmene i lyse trivelige
lokaler
 • Ragnhild Sjo
 • Kasserer og "reisesjefen"
 • Glade pensjonister
 • Folkets Hus i Ålvik
 • Leder Marta Rykkje sammen
med nestleder
 • Medlemmene i lyse trivelige
lokaler
 • Ragnhild Sjo
 • Kasserer og "reisesjefen"
 • Glade pensjonister
 • Folkets Hus i Ålvik
 • Leder Marta Rykkje sammen
med nestleder
 • Medlemmene i lyse trivelige
lokaler
 • Ragnhild Sjo
 • Kasserer og "reisesjefen"
 • Glade pensjonister
 • Folkets Hus i Ålvik
 • Leder Marta Rykkje sammen
med nestleder
 • Medlemmene i lyse trivelige
lokaler
 • Ragnhild Sjo
 • Kasserer og "reisesjefen"
 • Glade pensjonister
 • Folkets Hus i Ålvik
 • Leder Marta Rykkje sammen
med nestleder
 • Medlemmene i lyse trivelige
lokaler
 • Ragnhild Sjo
 • Kasserer og "reisesjefen"
 • Glade pensjonister
 • Folkets Hus i Ålvik
 • Leder Marta Rykkje sammen
med nestleder
 • Medlemmene i lyse trivelige
lokaler
 • Ragnhild Sjo
 • Kasserer og "reisesjefen"
 • Glade pensjonister
 • Folkets Hus i Ålvik
 • Leder Marta Rykkje sammen
med nestleder
 • Medlemmene i lyse trivelige
lokaler
 • Ragnhild Sjo
 • Kasserer og "reisesjefen"
 • Glade pensjonister