Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

ÅLVIK PENSJONISTLAG I "NYTT MØTELOKALE"

Ålvik Pensjonistlag har fått ny leder, Marta Rykkje og flyttet møtene sine fra Pensjonisten i eldresenteret til Folkets Hus i Ålvik. Huset eies av fagforeningen ved Bjølvefossen AS (Industri/Energi), og pensjonistene sørger for alt vedlikehold og oppussing. I et hyggelig møterom med teknisk utstyr på plass kunne lederen Marta Rykkje ønske lederen av Pensjonistforbundet Hordaland, Vigdis Ravnøy og medlemmer i Ålvik Pensjonistlag velkommen til møte 27. oktober.

2 glade pensjonister Liv Øye og Bjørg Gangdal

2 glade pensjonister Liv Øye og Bjørg Gangdal

Mange medlemmer var møtt fram til møtet i Ålvik Pensjonistlag denne høstkvelden.

Foruten vanlige lagssaker der både tilbud om tur i juni og orientering om julemøte ble orientert om, holdt Vigdis Ravnøy et innlegg om Pensjonistforbundets krav til Regjeringen og om høringene som nå foregikk i komiteene i Stortinget.

Hun tok også for seg arbeidet i fylkesforeningen og la vekt på viktigheten av å verve nye medlemmer, og særlig yngre pensjonister. I den forbindelse ba hun laget tenke gjennom innholdet i møtene, Var dette tilpasset yngre pensjonister. Eller burde pensjonistlaget legge til rette for egne grupper som tilbød andre aktiviteter mellom møtene for å gjøre det attraktivt å bli medlem. Trimgruppe, lesegruppe, dansegruppe, snekregruppe og alt en kunne ønske av hobbyrelaterte aktiviteter som krevde medlemskap i laget.

Ravnøy begrunnet også hvorfor nye lag får Pensjonistforbundet foran stedsnavn eller kommune. Og hvorfor fylkesforeningen ønsker navnebytte i alle foreninger og lag. Pensjonistforbundet er et merkenavn for eldreorganisasjonen som jobber for pensjonistenes økonomiske og trygge alderdom.

Ravnøy ba også Ålvik Pensjonistlag bruke gode ideer , lage forslag og sende inn til årsmøtet i Pensjonistforbundet Hordaland 22. mars 2022. Blir forslaget/ene vedtatt er det kort vei for forslaget til Landsmøtet i Pensjonistforbundet i 2023.

Marta Rykkje kunne opplyse om at hun hadde avtalt med de andre pensjonistlagene i Kvam et møte der de kunne diskutere politiske saker som alle hadde nytte av i forhold til kommunen og politikerne, Blant annet et eget eldreråd .

Også fastlegeordningen ble det reist spørsmål om. Rykkje hadde vært i kontakt med lederen av Helseutvalget i fylkesforeningen, John-Egil Davidsen. Han vil besøke laget på nyåret.

Etter innledning og debatt var det som det hør og bør seg i en pensjonistforening kaffe og kaker før åresalget begynte. Gevinstbordet bugnet av gevinster medlemmene hadde hatt med seg.

 • Folkets Hus i Ålvik
 • Leder Marta Rykkje sammen
med nestleder
 • Medlemmene i lyse trivelige
lokaler
 • Ragnhild Sjo
 • Kasserer og "reisesjefen"
 • Glade pensjonister
 • Folkets Hus i Ålvik
 • Leder Marta Rykkje sammen
med nestleder
 • Medlemmene i lyse trivelige
lokaler
 • Ragnhild Sjo
 • Kasserer og "reisesjefen"
 • Glade pensjonister
 • Folkets Hus i Ålvik
 • Leder Marta Rykkje sammen
med nestleder
 • Medlemmene i lyse trivelige
lokaler
 • Ragnhild Sjo
 • Kasserer og "reisesjefen"
 • Glade pensjonister
 • Folkets Hus i Ålvik
 • Leder Marta Rykkje sammen
med nestleder
 • Medlemmene i lyse trivelige
lokaler
 • Ragnhild Sjo
 • Kasserer og "reisesjefen"
 • Glade pensjonister
 • Folkets Hus i Ålvik
 • Leder Marta Rykkje sammen
med nestleder
 • Medlemmene i lyse trivelige
lokaler
 • Ragnhild Sjo
 • Kasserer og "reisesjefen"
 • Glade pensjonister
 • Folkets Hus i Ålvik
 • Leder Marta Rykkje sammen
med nestleder
 • Medlemmene i lyse trivelige
lokaler
 • Ragnhild Sjo
 • Kasserer og "reisesjefen"
 • Glade pensjonister
 • Folkets Hus i Ålvik
 • Leder Marta Rykkje sammen
med nestleder
 • Medlemmene i lyse trivelige
lokaler
 • Ragnhild Sjo
 • Kasserer og "reisesjefen"
 • Glade pensjonister