Å R S M Ø T E 2021 - INNKALLING - PÅMELDING

Kirkenes Pensjonistforening innkaller til ÅRSMØTE mandag den 28. juni kl 11.00 på Samfundshuset i Kirkenes. Saksliste i hht vedtektene. Forslag som ønsket tatt opp på årsmøtet, må være Styret i hende innen 14. juni. Forslag til kandidater til hederstegn må være Styret i hende innen 10.06.21 NB! Grunnet koronarestriksjonene kan bare 50 medlemmer delta på møtet. De som ønsker å delta, må fysisk melde seg på enten på Pensjonisten eller sms/telefon 99590018 – først til mølla! Vel møtt! Styret