Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Å bli eldre i Levanger

Hvordan kan vi bli bedre til å hjelpe oss selv og andre?

Demokratiet har blitt mer omfattende, og lovene svært krevende å forstå og etterleve....noen ganger er de til hinder for å hjelpe hverandre.

Demokratiet har blitt mer omfattende, og lovene svært krevende å forstå og etterleve....noen ganger er de til hinder for å hjelpe hverandre.

Å bli eldre i Levanger

Seniorer er alle forskjellige og har forskjellige behov. Noen er friske og ønsker kanskje å jobbe lengre uten å bli kastet ut av arbeidslivet. Andre trenger hjelp og omsorg. Mange av oss vil delta i frivillig arbeid. Vi ønsker å bli behandlet som forskjellige individer og ikke som en gruppe som alle vil ha A4 løsninger. Skogn Pensjonistlag er en organisasjon tilsluttet Pensjonistforbundet. Vi er ikke fornøyd med hvordan Levanger kommune behandler sine eldre. Vi trenger tilrettelegging og tilpasninger når vi blir fler og fler demente! Vi vil ha gratis tannbehandling. Vi ønsker bedre utnyttelse av den ressursen vi eldre er, gjerne for å hjelpe oss selv og andre. Vi vil gjerne bidra selv, -men vi møter så mange hindringer og holdninger imot bruk av ubetalt/manglende fagbrev/manglende sertifikater/manglende opplæring! Hjelp!

På denne siden vil vi først og fremst høre dine innspill, meninger og ideer. Men vi vil også legge inn stoff av generell interesse for eldre. Og naturligvis vil vi fortelle hva vi mener må til for å gjøre Levanger til en mer aldersvennlig kommune.