Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Ássebákti frilufts- og aktivitetsdag - 30.08.2023

Karasjok pensjonistforening arrangerte onsdag 30. august 2023, utedag for Karasjok skoles 5. klassinger, i alt deltok 16 elever, med 2 lærere. Pensjonistforeningen stilte opp 9 medhjelpere.

Arne Graven viser teknikken med å lage løkke på et tau.

Arne Graven viser teknikken med å lage løkke på et tau.

Aktivitetsdagen foregikk ved Geaimmejohka bru i Ássebákti i Karasjok. Vi startet med generell orientering om dagen, og lærerne delte opp elevene i fire grupper. Elevene hadde en kort spisepause før de gikk til de forskjellige postene.

Konsentrasjon under vedsagingen

Konsentrasjon under vedsagingen

Pensjonistforeningens formål med utedagen er å vise elevene tradisjonelle daglige gjøremål som ofte er knyttet til høstlige aktiviteter. Vi vil med aktivitetsdagen formidle noe av den praktiske kompetansen som vi pensjonister har ervervet gjennom et langt liv. Det er gledelig for oss at skolen avsetter en hel skoledag til aktiviteter, som skolens elever med stort engasjement tar del i.

Karding av ull

Karding av ull

Vi hadde omtrent de samme aktiviteter som i tidligere år. Elevene fikk demonstrert hvordan arbeidene kan gjøres, og de fikk selv prøve om de mestret oppgavene.

Også kokken trenger hjelp

Også kokken trenger hjelp

Følgende oppgaver ble gjennomgått:

- karding av ull, toving av ull og fletting av bånd

- spleising av tau, visning av tauknuter (dette var nytt i år)

- saging av ved, orientering om samiske og norske benevnelser på bjørk og furu

- hvordan orientere seg i utmarka uten bruk av kart og kompass, valg av bålplass

- sennagresskjæring, banking av gresset og binding av gresset