Forbundsleder Jan  Davidsen møtte pressen på Youngstorget etter at trygdeoppgjøret ble klart. (Foto: Bjørg K. Buttedahl)

Forbannet over inntektsnedgang

Pensjonistene får en realinntekstnedgang på 0,15 prosent.

Pensjonistforbundet, SAKO-samarbeidet og SAFO vil ikke skrive under på protokollen fra trygdedrøftingene 2020, da oppgjøret medfører at pensjonistene nok en gang taper kjøpekraft. 

- Til tross for at oppgjøret har medført at pensjonene er regulert lavere enn prisveksten i fem av de siste seks årene, griper ikke regjeringen inn. Pensjonistene får ikke ta del i velstandsutviklingen på samme nivå som samfunnet for øvrig, og det er et system vi ikke aksepterer, sier leder i Pensjonistforbundet Jan Davidsen. 

Han understreker at det aldri var intensjonen med pensjonsreformen at pensjonene skulle øke mindre enn prisveksten. 

- Vi står skuffet og forbannet tilbake. Det vi nå skal gjøre, er å ta en runde med de politiske partiene og minne dem om at det er stortingsvalg til neste år. Pensjonistforbundet og SAFO er partipolitisk nøytrale og vi vil selvsagt anbefale de av medlemmene våre som deltar i valget til å se på partiprogrammene og finne ut hvem som vil ta oss ut av denne situasjonen.

Hvordan vil DIN pensjon endre seg? Prøv vår kalkulator her.

 

Se protokollen fra drøftingsmøtene (PDF):

0 resultater