Våre to sekretærer Inger Johanne Kvam og Borghild Løver

Våre sekretærer

Sekretærene er krumtappen i det daglige arbeidet i Pensjonistforbundet Agder.

Etter stiftelsen av Pensjonistforbundet Agder er sekretærfunksjonen utvidet til 80 % av full stilling.

Inger Johanne Kvam som var sekretær i Vest-Agder, fortsetter i sin stilling med hovedansvar for regnskap og økonomi. Borghild Løver ble tilsatt under prosessen med sammenslåingen.

Etter sommeren vil kontoret alltid være bemannet på tirsdager og torsdager.

0 resultater