Kommunene kan søke Husbanken om midler fra 1. oktober i år, for å pusse opp sykehjemskjøkken.

Mer penger til kjøkken på sykehjem

Pensjonistforbundet er tilfreds med at regjeringen setter av 100 millioner kroner i året til å bygge eller pusse opp kjøkken på sykehjem. 

I statsbudsjettet for 2020 vil regjeringen sette av 400 millioner kroner over fire år. I tillegg får kommunene momskompensasjon, slik at staten vil dekke 60 prosent og kommunenes andel blir 40 prosent. Tilskuddet forvaltes av Husbanken og kommunene kan søke midler fra 1. oktober i år.

- Pensjonistforbundet har i en årrekke kjempet for å få kjøkkenet tilbake på sykehjemmene. Derfor er vi glade for at regjeringen nå har fått på plass et tilskudd som kan hjelpe kommunene med dette, sier generalsekretær Harald Olimb Norman. 

Pensjonistforbundet er opptatt av å heve kvaliteten på måltidene på sykehjemmene. Derfor har vi sammen med Fagforbundet utgitt et hefte med gode eksempler på hvordan kommunene kan organisere produksjon og tilberedning av bedre måltider.

- Vi oppfordrer alle våre lokallag og alle eldreråd til å jobbe for at deres kommune tar i bruk det nye tilskuddet. Vårt hefte viser fordelene ved å tilbakeføre kjøkkenet til sykehjemmene. Bruk eksemplene der til å overbevise lokalpolitikerne, sier Norman.

0 resultater