Fra venstre: Gro Bråten, AP, Vidar Kleppe, Dem, Steinar Bergstøl Andersen, Frp, Hans Otto Lund, H, Bjørn Ropstad, Krf, Birte Simonsen, MDG og Oddbjørn Kylland, SP. Leder i Pensjonistforbundet Aust-Agder, Roy Frimannslund, stille

Hva vil vi i Agder?

Pensjonistforbudets fylkesavdelinger i Agderfylkene stilte dette spørsmålet til listekandidatene ved det første fylkestingsvalget i den nye fylkeskommuen. Møtet ble holdt på Scandic Sørlandet onsdag 4. september 2019.

Generalsekretær Harald O. Norman i Pensjonistforbundet utfordret kandidatene på flere områder. Han tok spesielt for seg mulighet for bedring av kollektivrtransport, ikke minst i distriktene.  Også den videregående skolen i Risør ble spesielt fokusert.  Fylkeskommunens ansvar for folkehelsen ble berørt, likeså regulering av pensjonene.

Leder i Pensjonistforbundet i Vest-Agder, Ivar Netland, tok for fylkeseldrerådets plass som rådgivende organ i fylkeskommunen, og fokuserte særlig på sammensetningen av rådet. 

Leder i Pensjonistforbundet i Aust-Agder Roy Frimannslund, utfordret politikerne i forhold til kulturpolitikk, spesielt forholdet mellom de sentrale områdene og distriktene.

Han stilte også spørsmålet om årsaken til at fylkeskommuens oppgaver var så lite kjent blant velgerne.

Politikerne var stort sett imøtekommende i forhold til de problemstillingene som ble tatt opp, noe som ble notert, og som en nok kommer tilbake til i de neste 4 år.

Før selve møtet holdt Tveit trekkspillorkester en uhøytidelig konsert med sanger som inneholdt minst et navn fra Agder.

0 resultater