Politisk debattmøte

21. august inviteres Oslo partiene til politisk debattmøte i Røde Kors konferansesenter. 

Pensjonistforbundet Oslo og Fagforbundet Oslos Pensjonistutvalg, inviterer politikerne i Oslo til debattmøte foran kommunevalget. 

Hold av dagen!

Temaene blir eldrepolitikk, Oslo - aldersvennlig by m.m

 

Dato: Onsdag 21. august

Tid:  kl. 1300 - 1500

Sted: Røde Kors konferansesenter, Hausmannsgate 7. 

Debattleder: Robert Kippe

 

Disse har meldt seg på:

V: Julianne Ferskhaug

AP: Tone Tellevik Dahl

H: James Stove Lorentzen

SV: Petter Eide

SP: Aleksander B Herseth

KrF: Espen Andreas Hasle

FrP: Lars Petter Solås

Rødt: Maren Rismyhr

MDG ønsker ikke å stille, og FNB har ikke svart.

 

Servering av kaffe/te

0 resultater