Ny lokalforening

Vennesla Pensjonistforening

Mandag 13. mai 2019 ble Vennesla Pensjonistforening stiftet. I Venneslastua møtte 50 personer til stiftelesmøtet.

Torgrim Nordgarden

Møtet ble arrangert som et åpent møte i samarbeid mellom fylkesstyret og interesserte personer fra Vennesla som hadde arbeidet med saken i en tid.

Fylkesleder Ivar Netland understreket at grunnlaget for stifelsen var et lokalt initiativ, og han berømmet interimstyret med Torgrim Nordgarden i spissen.

Torgrim Nordgarden orienterte om prosessen fram til stiftelsen, og skisserte aktuelle tema som vil bli tatt opp når møtgevirksomheten starter opp fra august.

Bjørn Egeli representerte sentralstyret og gav de frammøtee innsikt i saker som er aktuelle for Pensjonistforbundet.

Til stede var det også representanter fra lokalforeningene i Kristiansand, Songdalen og Søgne.

0 resultater