Nyhetsbrev mars 2019

Informasjon fra fylkesforeningen mars 2019.

INFORMASJONSBREV MARS 2019

Hei, alle sammen! Fortsatt STOR TAKK for at dere står på for pensjonistsakene – både eldrepolitisk, sosialt og i Frivilligheten generelt. Hver dags innsats i pensjonistforeningene- og forbundet er en samfunnsbyggende jobb – og vi gjør den med glede!

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTET - FORLENGET FRIST

Så til sakene vi arbeider med i Akershus, først og fremst fylkesårsmøtet 21. mars på Thon Hotel Triaden i Lørenskog. Nå er innkallingen og årsberetningen sendt ut til foreningene, og dette er viktig lesestoff før årsmøtet. VIKTIG: Dere som ennå ikke er påmeldt til årsmøtet, kan melde dere på innen 13. mars til fylkeskontoret. VI VIL SÅ GJERNE HA ALLE FORENINGENE MED PÅ DETTE KANSKJE SISTE ORDINÆRE ÅRSMØTET! Før vi blir Pensjonistforbundet Viken.

*

LEVE HELE LIVET

Regjeringens nye handlingsplan for oss eldre har fått en flott overskrift – men hva er innholdet? Hvor finner vi ressursene? Pensjonistforbundet har tatt ideen – og utvikler den videre gjennom foredrag og meningsutveksling, knytter Leve hele livet til velferdsteknologien og andre utfordringer: Nye møteplasser for eldre, bedre forebygging, eldre som ressurs i lokalsamfunnet, verdig alderdom – og mye mer. Leve hele livet har fem sentrale punkter: Aldersvennlig samfunn med aktivitet og fellesskap, med sammenheng i tjenester, bedre mat og riktig mat med hyggelige rammer, og god helsehjelp! Tilbudene og lovbestemte oppgaver fra det offentlige er IKKE hemmelige tjenester!! Snakk med fylkeskontoret hvis dere vil ha besøk av en foredragsholder.

*

HUSK ELDRERÅDET

I høst er det valg. Etter det skal nye eldreråd settes sammen i kommunene. Sørg for at de rette personene blir valgt inn der! Dette arbeidet må starte i foreningene nå. Både forbundet og fylkesforbundet har personer som kan gi gode råd om dette. Vi trenger også innspill til navn for det nye eldrerådet i Viken storfylke.

MANGE NYE KURSTILBUD

Pensjonistforbundet Akershus gjennomfører denne våren telefon- og nettbrettkurs, og etter hvert flere organisasjonskurs i styrearbeid. Meld dere på – og kom gjerne med innspill om kurs dere ønsker!

*

REVITALISERING

Lederkonferansen på Sundvolden Hotel 23. og 24. oktober i år tar for seg revitalisering og innspill av ideer til bedre innhold og aktiviteter i lokalforeningene. Økt medlemstall, store vervekampanjer, viktig samfunnsrolle er noen av utfordringene. Måten vi løser utfordringene på til beste for våre lokalsamfunn, blir enda viktigere i framtida. Blir du med på å tenke litt nytt? Meld dere på lederkonferansen!

*

ANDRE SAKER

Lokalforeningen DIN har nok av oppgaver, hvis dere vil: Sjekk hva slags mat og hvordan den serveres på eldreinstitusjonene, men finn også ut om eldre som bor hjemme, kanskje alene og ensomme, både får fysisk og sosial oppfølging f eks med sunn og fersk mat. Vi kan kreve selv – og på vegne av andre! Kommunene har plikt til å hjelpe, vi i pensjonistforeningene har plikt til å si fra! ALLE eldre og syke, funksjonshemmede har krav på å få være DIREKTØR I EGET LIV!!!

Det gir trygghet og mestring.

Da ses vi – og inspirerer hverandre uansett ståsted og nye ideer og innspill til

ENDA BEDRE SAMSPILL

i pensjonistforeningene i Pensjonistforbundet

Vi gleder oss til å se DEG og høre DIN Forenings behov!

Vårlig hilsen

Pensjonistforbundet Akershus

Sigmund Kristoffersen, leder Liv O. Jakobsen, fylkessekretær

0 resultater