Jan Davidsen og tillitsvalgte fra Vest-Agder

Ekstraordinær høstkonferanse 2018

Konferansen ble holdt på hotell Norge i Kristiansand, onsdag 14. november.

Jan Davidsen

Denne konferansen var satt opp av Pensjonistforbundet sentralt, og hadde sammenheng med overføring av direktemedlemmer til lokalforeningene. Ny kontingentstruktur fra 2019 og utrulling av nytt skolerings- og kompetansemateriell var også tema.

Forbundsleder Jan Davidsen var utsending fra sentralstyret til Vest-Agder. 

Til konferansen var invitert fylkesstyret og to representanter fra hver lokalforening, fortrinnsvis leder og kasserer.

0 resultater