Helsekonferanse på Søgne gamle prestegård

Helsekonferansen 2018

Helsekonferansen 2018 ble holdt tirsdag 6. november på Søgne gamle prestegård. 

Kristian Hagestad

Leder i Helseutvalget Tormod Mjaaseth åpnet  konferansen og ønsket samtlige deltakere velkommen. Han ønsket så leder og styremedlem i Rogaland helseutvalg velkommen og takket for at de hadde tatt turen til Søgne.

 

Tor Nilsen.

Han tok utgangspunkt i dette om å bli pensjonist og hvilken kvalifikasjoner en da måtte ha. Da vår generasjon var barn, var eldre folk gamle. I dag kan folk leve i

20-30 år etter at de er gått av med pensjon.  Han spurte så om hva målet er med å bli eldre i høy alder  og svarte, vi har en  livserfaring som alltid kan komme til nytte.

Han avsluttet med å si, la oss skynde oss langsomt. Dere har klokken, men vi har tiden.

 

Kristian Hagestad.

Han snakket om sitt liv som lege fra start som turnuskandidat til fylkeslege.

Han tok for seg hvordan samfunnet og helsetilstanden hadde utviklet seg i alle disse årene.

Han avsluttet med å si. Vil du forstå fremtiden og vil

Fra kulturskolen i Søgne

du planlegge for fremtiden , da må du kjenne fortiden.

 

Vegard Nilsen og Guri I Rokkones.

Eldre og førerkort.

De tok for seg de nye reglene som kom i 2013 og la stor vekt på dette med helsekravene og hvor viktig det var. I Norge forlanges det at de pålagte helsekravene etterfølges når en får tildelt sitt førerkort. Dette gjøres dessverre ikke i alle land.

De snakket også om at det er strengere helsekrav for førere av lastebil og tyngre kjøretøy enn for privatbil.

 

Anders M. Larsen.

Han stilte spørsmålet, hva er det gode liv. Hvor er jeg i livet og hva er min tilstand.

Han sa, tenk på alt vi har inne i oss av minner og erfaringer. Vi er som en stor historiebok. Han kom også inn på Frivilligheten, og at dette med å glede andre kan være med på å glede en selv.

 

Arild Birkenes.

Han tok for seg eldrerådene i fylker og kommuner og poengterte at disse rådene er lovpålagt. Arbeidsområdet for eldrerådene er alle saker som gjelder eldre.

Han var også inne på viktigheten av et godt samarbeid mellom eldrerådene og Pensjonistforbundet.

 

Ivar Netland.

Avsluttet med en oppsummering av dagens innledere. Han takket for fremmøtet og ønsket samtlige god tur hjem.

 

Referert av Marit D. Skogen.

 

 

0 resultater