Fylkesstyrene i Agderfylkene drøfter sammenslåing

Pensjonistforbundet forbereder fylkessammenslåing

Fredag 12. januar 2018 ble det første møte om Pensjonistforbundet i det nye Agder holdt. Generalsekretær i forbundet Harald Norman ledet møtet som samlet fylkesstyrene i de to fylkene.

Det var enighet om at prosessen med sammenslåing skulle ledes lokalt.

På dette grunnlag ble det bestemt at det enkelte fylkeslag på sitt årsmøte i mars skulle velge tre personer som skulle starte arbeidet med prosessen.

Det var også enighet om at Vest-Agder også skulle bidra i forbindelse med Arendalsuka i 2018.

0 resultater