Ap vil endre pensjonsreguleringen

Arbeiderpartiet varsler at de vil endre ordningen med regulering av løpende pensjon fra 2018. – Dagens ordning setter legitimiteten til pensjonsforliket i fare. Det blir helt feil med en regel som gjør at vi over flere år kan få en kjøpekraftsutvikling som er positiv for lønnsmottakere og negativ for pensjonister, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

- Vi er glade for dette forslaget. Etter at pensjonsreformen ble innført for seks år siden, har pensjonistene tapt kjøpekraft i tre av de seks årene. Reguleringen slik den er i dag kan ikke fortsette. Ap og Sp har også støttet SVs forslag om å få trygdeoppgjøret til behandling i Stortinget. Dette er på vei mot vårt krav om reell forhandlingsrett innenfor de rammene som frontfagene trekker opp, sier forbundsleder Jan Davidsen om Aps forslag.

Jevnere regulering

Hovedprinsippet for Arbeiderpartiets forslag er at pensjon skal reguleres med et gjennomsnitt av lønns- og prisvekst. Det betyr at i år der lønnsmottakere har reallønnsvekst, vil også pensjonistene få det. Men i år hvor også lønnsmottakerne får reallønnsnedgang, vil også pensjonistene få det. Reguleringsfaktoren med et fratrekk på 0,75 prosent skal bort. Dette er ifølge Gahr Støre å følge Stortingets intensjon fra 2005.

Ap-lederen understreket at pensjonsreformen ligger fast.

- I denne saken har vi lyttet til innspill fra LO, Unio og Pensjonistforbundet, sa Ap-nestleder Trond Giske. Han understreket at pensjonsreformen har fire elementer i seg. Den viktigste er at flere står lengere i arbeid, noe stadig flere gjør, det er levealdersjustering og en ny opptjeningsmodell for pensjon. Aps forslag handler kun om regulering av pensjon som de altså mener har en uheldig utvikling.

Kostnaden med modellen som Ap lanserte er 0,1 prosent høyere vekst i pensjonene beregnet fra 2010 til i dag. – Vårt forslag innebærer en jevnere utvikling av alderspensjon, noe som også innebærer at de ikke vil få like høy regulering i svært gode år, sier Gahr Støre som understreker at selv om pensjonsreformen ligger fast, mener Ap at kjøpekraftstap for pensjonister i flere år på rad ødelegger legitimiteten til pensjonsreformen. - Vi har lyttet til pensjonistene, sier Gahr Støre.

Pensjonistforbundet har forhandlingsrett som hovedkrav. Løpende pensjon skal reguleres om lag på linje med lønnsvekst.

0 resultater