Forbundsleder Jan Davidsen legger fram Pensjonistforbundets krav.

Dårlig oppgjør for pensjonistene

Trygdeoppgjøret 2017 gir fortsatt tapt kjøpekraft for pensjonistene. Regjeringen avviste samtlige krav fra organisasjonene. Resultatet ble derfor at pensjonistene kun får 0,38 prosent økning fra 1. mai. Grunnbeløpet øker med om lag 1 000 kroner.

Samtlige organisasjoner i trygdeoppgjøret mente at lønnsveksten regjeringen la til grunn for 2016 ikke var riktig. Regjeringen mente den kun var på 1,7 prosent, mens organisasjonene mente den var 2,4 prosent.

Hvilket tall som benyttes er viktig, fordi avviket på 0,7 prosentpoeng i beregningen av fjorårets lønnsvekst slår direkte inn på trygdeoppgjøret for 2017. I tillegg kommer det faste fratrekket på 0,75 prosentpoeng i forhold til lønnsveksten, den såkalte underreguleringen. Regjeringen sto på sitt og ville ikke ta hensyn til organisasjonenes oppfatning om at særlige forhold har påvirket den statistiske beregningen av årslønnsveksten for 2016. Resultatet er at veksten i grunnbeløpet med virkning fra 1. mai blir 1,14 prosent. Fratrukket 0,75 prosent blir dermed løpende alderspensjon økt med kun 0,38 prosent f.o.m. 1. mai 2017.

Det svake resultatet av trygdeoppgjøret gir en årsvekst på kun 0,9 prosent, som gir anslagsvis 1 prosent redusert kjøpekraft for pensjonistene på årsbasis. For eksempel vil de med en pensjon på kr 220.000 få en økning på kun kr 1 980 per år. Hvis prisene stiger som antatt, med 1,9 prosent, vil disse få en redusert kjøpekraft med kr 2.200 per år.  

Grunnbeløpet (G) øker f.o.m. 1. mai med kr 1 058, fra 92.576 til kr 93.634. Det tilsvarer en økning på 1,14 prosent.

0 resultater