Endelig blir all aldersdiskriminering forbudt

Regjeringen snur og innfører likevel et forbud mot aldersdiskriminering utenfor arbeidslivet. Pensjonistforbundet har kjempet for dette i over 10 år.

Aldersdiskriminering har hittil kun vært forbudt i arbeidsmiljøloven. Utenfor arbeidslivet har det vært tillatt å bedrive usaklig forskjellsbehandling begrunnet med alder. Nå innfører regjeringen en ny likestillings- og diskrimineringslov, der alder inngår på lik linje med kjønn, rase, livssyn, funksjonsevne og seksuell orientering.

– Vi utvider forbudet mot diskriminering på grunn av alder til også å gjelde utenfor arbeidsforhold. I dag er det for eksempel ingen lov som stenger for at man kan diskriminere eldre mennesker ved utleie av bolig. Det er heller ikke egne regler som slår fast at trakassering på grunn av alder utenfor arbeidslivet er ulovlig, sier statsråd Solveig Horne.

Lang kamp

Pensjonistforbundet har kjempet for et forbud mot aldersdiskriminering utenfor arbeidslivet i over 10 år. Behovet har vært dokumentert av oss og Statens seniorråd i en årrekke, og bekreftet gjennom regjeringens egne utredninger de siste to årene. Likevel var ikke alder med i regjeringens opprinnelige forslag til lov i 2016.

- Vi er glad for at regjeringen har snudd i denne saken. Det er ingen tvil om at aldersdiskriminering forekommer. Alder blir altfor ofte brukt som begrunnelse for usaklig forskjellsbehandling av eldre. Nå har vi endelig fått et lovverk for å bekjempe dette, sier generalsekretær Harald Olimb Norman i Pensjonistforbundet.

Forskjellsbehandling på grunn av alder kan være saklig, for eksempel aldersgrenser for stemmerett, uttak av pensjon, førerkort og kjøp av alkohol. Med den nye loven vil slike aldersgrenser fortsatt være tillatte, men alle som opprettholder eller innfører en øvre eller nedre aldersgrense må dokumentere at denne er saklig og ikke «uforholdsmessig inngripende» for dem som er berørt. Kan man ikke vise til en saklig begrunnelse er aldersgrensen ulovlig. I praksis betyr dette færre aldersgrenser som begrenser eldres tilgang til varer og tjenester.

Denne loven håper vi vil sikre at eldre får lik tilgang til private og offentlige tjenester som andre, for eksempel slik at eldre over 75 år kan søke om kredittkort og eldre over 67 år kan få BPA, sier Harald Olimb Norman.

    0 resultater