Velferdsteknologi

Lederkonferanse på Sundvolden Hotell
18. -19. oktober 2016

Lederkonferanse med velferdsteknologi og markedsføring/profilering på agendaen. 

 Vi var 78 deltagere fra lokalforeningene i Akershus som deltok på denne lederkonferansen. Første dagen var det velferdsteknologi i fokus. Dette ble presentert av Kunnskapsbyen Lillestrøm, Digitale Gardermoen og Forbundet sentralt.

Se vedlagte link: http://www.dgi.no/no/aktuelt/eldreomsorgogvelferdsteknologi

Dag to var det markedsføring/profilering. Kirsten Koth holdt et innlegg: "Lokalforeningene sett utenfra".

Det var gruppearbeide begge dager og med stor akritivet i gruppene.

 

0 resultater