Informasjonsskriv april 2016

Informasjon fra fylket i april 2016

 

Ny åpningstid for kontoret

Fylkessekretæren er ansatt i 60% stilling.

En stor del av tiden går med til å være tilstede på møter som fylkesforeningen og Pensjonistforbundet arrangerer. Vi har funnet det nødvendig å disponere arbeidstiden slik:

  • Fast kontortid vil være mandag og tirsdag kl. 9.00 – 16.00. Fylkessekretær vil da være tilgjengelig på telefon og vil besvare email og brev. Unntak vil være juli måned, påskeuken, romjulen, helligdager og vanlige fridager når disse faller på mandag og tirsdag, fravær p.g.a. pålagte møter samt ferier etter avtale med styret.
  • Resten av arbeidstiden vil disponeres til møter og arrangementer hvor fylkessekretæren må være til stede.

Dette vil i praksis bety følgende:

  • Brev og annen post vil bli hentet minst en gang pr. uke.
  • Mail til kontoret som mottas etter kontortid tirsdag og senere i uken kan man ikke forvente vil bli besvart/behandlet før den påfølgende mandag eller tirsdag.
  • Når fylkessekretær ikke er tilgjengelig kan henvendelse skje til fylkesleder Sigmund Kristoffersen, mobil 917 75 670 eller mail s-hakris@online.no

Vi ber om at lokalforeningene tilpasser seg dette og respekterer kontortiden ved kontakt med fylkessekretær.

 

Avtalt feriefravær:

Uke 21, mandag 23. mai og tirsdag 24. mai vil kontoret være stengt.

 

Ledermøte 18. – 19. oktober 2016, Sundvolden Hotel

Sett av datoen, mer informasjon kommer senere.

  

Styret i Pensjonistforbundet Akershus.

 

 

 

0 resultater