Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Kassererkurs

Styr økonomien med trygghet!

MÅL:

Deltakerne skal tilegne seg kunnskaper om, og innsikt i:

  • Hvordan utføre kassererens oppgaver på en trygg og korrekt måte.
  • Kassererens rolle som tillitsvalgt i pensjonistforeningen.
  • Føring og avslutning av et årsregnskap.

MÅLGRUPPE:

Først og fremst valgte kasserere, men også styremedlemmer og medlemmer som ønsker å skaffe seg mer kunnskap om regnskap og økonomibehandling.

INNHOLD:

Følgende temaer behandles: • Kassererens oppgaver og ansvar. • Regnskapsprinsipper og -rutiner. • Årsavslutning. • Momskompensasjon • Gjennomgang av enkelt regnskapssystem (excel). • Spørsmål, kommentarer, erfaringsutveksling.

BESTILLING:

Kontakt kursgruppa skolering@pensjonistforbundet.no for å avtale kurs.