Kassererkurs

Styr økonomien med trygghet!

MÅL:

Deltakerne skal tilegne seg kunnskaper om, og innsikt i:

  • Hvordan utføre kassererens oppgaver på en trygg og korrekt måte.
  • Kassererens rolle som tillitsvalgt i pensjonistforeningen.
  • Føring og avslutning av et årsregnskap.

MÅLGRUPPE:

Først og fremst valgte kasserere, men også styremedlemmer og medlemmer som ønsker å skaffe seg mer kunnskap om regnskap og økonomibehandling.

INNHOLD:

Følgende temaer behandles:

  • Hvordan utføre kassererens oppgaver på en trygg og korrekt måte
  • Kassererens rolle som tillitsvalgt
  • Regnskapsprinsipper og -rutiner
  • Budsjett
  • Føring og avslutning av et årsregnskap
  • Momskompensasjon
  • Gjennomgang av enkelt regnskapssystem (excel)

BESTILLING:

Kurs kan bestilles på e-post: skolering@pensjonistforbundet.no

Ta først kontakt med fylkessekretæren i ditt fylke for å undersøke om kurset settes opp i regi av fylket.