Kassererkurs

Styr økonomien med trygghet!

MÅL:

Deltakerne skal tilegne seg kunnskaper om, og innsikt i:

  • Hvordan utføre kassererens oppgaver på en trygg og korrekt måte.
  • Kassererens rolle som tillitsvalgt i pensjonistforeningen.
  • Føring og avslutning av et årsregnskap.

MÅLGRUPPE:

Først og fremst valgte kasserere, men også styremedlemmer og medlemmer som ønsker å skaffe seg mer kunnskap om regnskap og økonomibehandling.

INNHOLD:

Følgende temaer behandles: • Kassererens oppgaver og ansvar. • Regnskapsprinsipper og -rutiner. • Årsavslutning. • Momskompensasjon • Gjennomgang av enkelt regnskapssystem (excel). • Spørsmål, kommentarer, erfaringsutveksling.

BESTILLING:

Kontakt kursgruppa skolering@pensjonistforbundet.no for å avtale kurs.