Dette arbeider vi med

De politiske sakene Pensjonistforbundet kjemper for, er demokratisk stemt fram på forbundets landsmøte, som avholdes hvert tredje år.

Slik utformes politikken

Pensjonistforbundet har 255.000 medlemmer og 10.000 tillitsvalgte landet over. Hvert tredje år avholdes landsmøte og det samles godt over 100 tillitsvalgte som representerer alle landets fylker og de lokalforeninger, samt representanter for de kollektivt tilmeldte organisasjonene.

På landsmøtet velges politisk ledelse for de neste tre årene og et politisk handlingsprogram stemmes fram på demokratisk vis. Handlingsprogrammet rommer den politikken Pensjonistforbundet skal kjempe for å få gjennomslag for i neste periode.

Neste landsmøtet er i 2023. Landsmøtet 2021 ble utsatt på grunn av korona-situasjonen.

Partipolitisk uavhengig og nøytral

Selv om det i Pensjonistforbundet jobbes med politikk hver eneste dag, er organisasjonen partipolitisk uavhengig. Hvilke partier som støtter vårt syn varier derfor fra sak til sak.

Pensjonistforbundet er en landsomfattende medlemsorganisasjon som kontinuerlig jobber for at pensjonister skal får en så god alderdom som mulig. Organisasjonen er ikke bundet til noe politisk parti eller retning, men er tuftet på egne verdier og et eget handlingsprogram som er stemt fram av organisasjonens tillitsvalgte.

Selv om handlingsprogrammet er partipolitisk nøytralt, fremmer det klare syn på hvordan eldrepolitikk bør føres i Norge. Men de politiske ståstedene i enkeltsaker er ikke sammenfallende med ett politisk parti, men finner støtte i ulike partier fra sak til sak.

Derfor er det viktig at Pensjonistforbundet hele tiden etterstreber å ha et konstruktivt og godt samarbeid med alle partier som er representert på Stortinget, slik at alle politikerne hele tiden blir minnet om pensjonistenes viktigste kamper.

På den måten får vi på vegne av våre medlemmer gjennomslag i de sakene som i størst grad påvirker pensjonisters hverdag.

Nytt eldrepolitisk handlingsprogram og revidering av vedtektene ble besluttet av landsmøtet i 2018.

Følgende organisasjoner er kollektivt tilsluttet Pensjonistforbundet:

• Fagforbundet

• Industri Energi

• Postens Pensjonistforbund

• Yrkestrafikkforbundet (YTF)

• Mesta Pensjonistforening

• Norsk Fysioterapeutforbund

• APF (Norges Bank)

• Kystverkets Pensjonistforening

• Store Norske Pensjonistforening

Samarbeidsavtale med SAKO

Pensjonistforbundet har en samarbeidsavtale med Samarbeidskomiteen for pensjonister (SAKO). Samarbeidsavtalen har til formål å styrke og utvikle samarbeidet mellom offentlige pensjonistorganisasjoner, andre landsdekkende pensjonistorganisasjoner og Pensjonistforbundet til felles beste for medlemmene og alle landets pensjonister.

SAKO avtale gjeldende 26.11.2019

759 lokallag

Pensjonistforbundet har 759 lokallag og foreninger, spredt over hele landet. Disse utgjør et viktig tilbud av fellesskap og lokalt engasjement for medlemmer der de bor. Gjennom lokalforeningene kan man engasjerer seg i viktige saker i nærmiljøet, ta del i sosiale utflukter og aktiviteter og ikke minst finne vennskap og tilhørighet.

Lokalforeningene er selve grunnmuren i Pensjonistforbundet og hver enkelt forening har unik kunnskap om hvilke muligheter og utfordringer som rører seg for pensjonister i deres lokalmiljø.

10.000 frivillige i sving

Pensjonistforbundets mange lokalforeninger og fylkesforeninger drives i hovedsak av frivillige som har påtatt seg verv. Til sammen gjør omlag 10 000 frivillige en innsats for fellesskapet gjennom sitt arbeid i Pensjonistforbundet. Fordi det finnes en rekke ulike tilbud og aktiviteter man kan engasjere seg i, er det bruk for alle som har lyst til å bidra med sine ressurser og evner som pensjonist.

Ta kontakt med lokalforeningen i nærheten av deg for mer informasjon om hva som skjer der du bor.

Pensjonistforbundet der du bor

Pensjonistforbundet er tilstede over hele landet gjennom sine mange lokalforeninger. Er du på jakt etter andre pensjonister som også ønsker å fylle pensjonisttilværelsen med mening og livsglede, kan du søke etter den foreningen som er nærmest deg her.

Organisasjonskart sentraladminstrasjonen

Organisasjonskart sentraladminstrasjonen

221026 Pensjonistforbundet organisasjonskart