Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Hva arbeider vi med?

Visjon, verdier og hovedmål

Pensjonistforbundets nye handlingsprogram ble vedtatt på landsmøte i juni 2018. Det ble vedtatt nye visjoner og nye verdier.

Pensjonistforbundets visjon er: Pensjonistforbundet- tydelig, sterk og synlig.

Pensjonistforbundets verdier er: Inkludering, medbestemmelse og innflytelse.

Les mer om visjon, verdier og hovedmål


Hovedmål

Styrke og synliggjøre Pensjonistforbundet som den slagkraftige samfunnsaktør på vegne av landets pensjonister og uføretrygdede.

Dette skal gjøres gjennom å:

 • Arbeide for én sterk felles pensjonistorganisasjon i Norge som gjennom samarbeid med alliansepartnere, som fagforeninger, interesseorganisasjoner og andre, fokuserer på saker og utøver en politikk som påvirker framtiden
 • Øke antall medlemmer, som gir økt innflytelse
 • Utvikle et sterkere og tettere samarbeid gjennom alle ledd i organisasjonen

1. Politisk innflytelse De prioriterte satsingsområdene for politisk innflytelse:

 • Forhandlingsrett
 • Den femte hovedorganisasjon og trepartssamarbeidet
 • Et nasjonalt eldreombud

Les mer om politisk innflytelse

2. Økonomi og arbeidsliv De prioriterte satsingsområdene:

 • Økt minstepensjon for enslige minstepensjonister
 • Fjerne underregulering av pensjon
 • Plass i Teknisk beregningsutvalg, TBU

Les mer om økonomi og arbeidsliv

3. Trygg alderdom De prioriterte satsingsområdene:

 • «Robek-liste» for kommuner
 • Tannbehandling inn i egenandelsordningen
 • Rettighetsfestet helse- og omsorgstjenester for beboere på sykehjem

Les mer om trygg alderdom

4. Aktivitet og deltakelse De prioriterte satsingsområdene:

 • Aldersgrenser må oppheves
 • Mer digital opplæring av eldre
 • Aktivitetssenter som møteplass i lokalsamfunnene

Les mer om aktivitet og deltakelse


Lokalt engasjement

759 lokallag Pensjonistforbundet har 759 lokallag og foreninger, spredt over hele landet. Disse utgjør et viktig tilbud av fellesskap og lokalt engasjement for medlemmer der de bor. Gjennom lokalforeningene kan man engasjerer seg i viktige saker i nærmiljøet, ta del i sosiale utflukter og aktiviteter og ikke minst finne vennskap og tilhørighet.

Lokalforeningene er selve grunnmuren i Pensjonistforbundet og hver enkelt forening har unik kunnskap om hvilke muligheter og utfordringer som rører seg for pensjonister i deres lokalmiljø.

10.000 frivillige i sving Pensjonistforbundets mange lokalforeninger og fylkesforeninger drives i hovedsak av frivillige som har påtatt seg verv. Til sammen gjør omlag 10 000 frivillige en innsats for fellesskapet gjennom sitt arbeid i Pensjonistforbundet. Fordi det finnes en rekke ulike tilbud og aktiviteter man kan engasjere seg i, er det bruk for alle som har lyst til å bidra med sine ressurser og evner som pensjonist.

Ta kontakt med lokalforeningen i nærheten av deg for mer informasjon om hva som skjer der du bor.

Pensjonistforbundet der du bor Pensjonistforbundet er tilstede over hele landet gjennom sine mange lokalforeninger. Er du på jakt etter andre pensjonister som også ønsker å fylle pensjonisttilværelsen med mening og livsglede, kan du søke etter den foreningen som er nærmest deg her.

*Handlingsprogram 2018-2022 Handlingsprogrammet var opprinnelig vedtatt for perioden 2018-2021, men er forlenget med ett år da landsmøtet 2021 er flyttet til 2022 på grunn av Covid-19 pandemien.