Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Diverse foredrag og kåserier

Fylkes- og lokalforeninger kan bestille foredragsholdere til medlemsmøter. Her finner du informasjonen du trenger.

Utgifter til honorar og reise for foredragsholderen dekkes av Pensjonistforbundet sentralt, som mottar faktura fra foredragsholderen. Øvrige utgifter ved arrangementet/ møtet må foreningen dekke selv.

Slik gjør du det

 • Ta direkte kontakt med foredragsholderen for å gjøre en avtale om tid, sted og varighet.
 • Når et foredrag er bestilt, skal fylkes-/ lokalforeningen sende informasjon om hva som er avtalt på epost til foredrag@pensjonistforbundet.no.
 • Når foredraget er gjennomført, skal fylkes-/ lokalforeningen sende inn en kort rapport om hvordan foredraget gikk. Dere laster ned skjemaet «Rapport for foredrag» (under) som sendes som vedlegg i e-post til foredrag@pensjonistforbundet.no. Rapporten skal sendes innen en uke etter at foredraget er gjennomført.

Rapport for foredrag (Word)

Last ned rapport for foredrag til innsending via e-post.

Rapport for foredrag

Lars Borgersrud

Lars Borgersrud bor i Oslo. Han er cand. philol. med historie som hovedfag og dr. philos med en avhandling om Wollweber-organisasjonen i Norge. Han var ansatt ved Universitetet i Oslo 2001-2004 under arbeidet med Sosialdepartementets krigsbarnprosjekt, og var statsstipendiat fra 2010 til 2016. Gjennom sin forskning har han først og fremst bidratt til å endre måten vi ser på norsk forsvars- og krigshistorie, særlig under andre verdenskrig. Han har gitt ut en rekke bøker og skrevet mange artikler om dette. Han har også arbeidet med arbeiderbevegelsens historie. Lars Borgersrud

Temaer

 • Boka «Da Norge ville bli atommakt», utgitt høsten 2021. Boka bygger på mange års forskning om forsøkene på å utvikle norske kjernevåpenteknologi 1947-68.
 • Andre emner fra andre verdenskrig og særlig om sabotasjen i regi av "Osvald-gruppa", om behandlingen av tysk-norske krigsbarn etter andre verdenskrig og om den norske militærfascismen 1930-45.
 • Også andre temaer som han har behandlet i avhandlinger, bøker og andre arbeider – se oversikt på hans hjemmeside http://larsborgersrud.no./

Kontakt

Tlf. 481 70 244 Epost: lars.borgersrud@online.no

Tilgjengelighet

Hele landet

Inge Fosselie

Inge Fosselie bor i Kristiansand. Han er tidligere NRK-journalist og reporter/produsent i AS MEDIA. Han har vært ansvarlig redaktør i «Vegen og vi», utgitt av Statens vegvesen, Vegdirektoratet. Han er også frilanser i vårt eget medlemsblad Pensjonisten. Inge Fosselie bilde

Temaer

 • The Big Five: Safari i Sør-Afrika
 • Verdens mest luksuriøse togreise: Fra Pretoria til Cape Town med Rovos Rail.
 • Perler ved Gardasjøen: Sirmione, Malcesine, Limone og Riva del Garda.
 • Kristiansand Røde Kors gjennom 100 år.
 • Idrett i 100: Vest-Agder Idrettskrets 100 år.

Kontakt

Tlf. 90 89 29 66 Epost: ingefo@gmail.com

Tilgjengelighet

Hele landet

Birgitte Gundersen

Birgitte Gundersen bor på Borgenhaugen i Sarpsborg kommune, og er intensivsykepleier av yrke. Hun har vært ute på mange oppdrag for Røde Kors, og i 2017 ble hun hedret med Florence Nightingale-medalje for fremragende sykepleie i Røde Kors. Hun har reist ut til noen av verdens største kriseområder for å hjelpe mennesker i nød, gjennom krig, jordskjelv, tsunami og ebola. Hun har blitt skutt på, startet arbeidsdagen med å stirre rett inn i løpet av en tanks og jaget menn ut av mørket. Birgitte Gundersen

Temaer

I sine foredrag forteller hun hvordan hun, en mor som kommer fra et av verdens rikeste og tryggeste land, har opplevd dette. Hun forteller om mennesker som allerede har sett mye til livets skyggesider og er hardt prøvet. Vi får høre om hvor mye hjelpearbeiderne får gjort med lite midler, men også hvilke utfordringer de blir stilt overfor. Nå har hun også skrevet en bok om sitt liv ute i felt, «Når jeg oppsøker nøden».

 • Mitt møte med naturkatastrofer: Om ulike sider ved samfunn rammet av jordskjelv og tsunami. Hva møter oss og hva får vi gjort med lite utstyr. Hun forteller også om sitt møte med Ebola. Vi får høre om et «knekt» helsevesen, fordommer og frykt i situasjoner som krever handling. Her skildres mange personhistorier og hverdagen i felt.
 • Mitt første møte med det afrikanske samfunnet: Om sitt møte med Sør-Sudan og et folk som har vært utsatt for prøvelser gjennom mange tiår, først borgerkrig så stammefeider. Her møter hun sykdommer hun ikke har sett tidligere og forteller historier om at lite utstyr kan redde mange.
 • Mitt første møte med krigens realitet: Om sitt møte med Jemen da krigen brøt ut i 2015. Hun skildrer veien over med båt fra Djibouti, flyplassen var bombet. Hun forteller om forlatte sykehus, en fantastisk dugnadsånd og sine møter med de farer som krig utgjør.

Kontakt

Telefon: 412 36 286 / E-post: birgittegundersen@hotmail.com

Tilgjengelighet

Hele landet

Inge Kjell Holme

Inge Kjell Holme bor i Fredrikstad. Han har arbeidd i nær 50 år som journalist, primært for NRK, men også for BA og Discovery. Han er ei kjend stemme også frå NRK Sport sine 4-4-2-sendingar. I tillegg har han ei rekkje naturproduksjonar bak seg for TV og Radio, samfunn og politikk. Inge Kjell Holme

Temaer

 • Heltane i mine naturreiser: Hovudpersonen i foredraget «Heltane i mine naturreiser» er eksepsjonelle Fredrik Arentz som forsvann sporlaust i Jotunheimen for vel 100 år sidan. I foredraget tek Holme oss også med til Altavassdraget, Aurlandsdalen, Nærøyfjorden, Jostedalsbreen, Vetti og Lærdalselvi. Stikkord er naturglede og naturvern. Arentz er den raude tråden og Holme gir nye innblikk i legenda Arentz, som magasinet «Fri Flyt» ved årtusenskiftet kåra til ein av verstingane i norsk fjellvandring. Blant dei me møter er også Kronprins Harald på fiske i Lærdal og Claus Helberg som også hadde mykje kunnskap om Arentz gjennom DNT. Paradoksalt nok fekk skjebna til Arentz stor positiv betydning for DNT seinare. Foredraget er variert med bilete, tekst og levande bilete.

Kontakt

Tlf. 481 07 007 / epost: Inge.Kjell.Holme@online.no

Tilgjengelighet

Heile landet

Harald Kolbjørnsen

Harald Kolbjørnsen bor i Bergen. Han har økonomisk utdannelse fra NHH og vært selvstendig næringsdrivende i 25 år. Han er opptatt av å forstå hvorfor vi mennesker gjør og tenker slik vi gjør – og hele tiden finne bedre metoder for endring av tenking og atferd. Harald Kolbjørnsen bilde

Temaer

 • Det finnes fem områder der befolkningen lever lenger og har en tendens til å ha en bedre helse enn i resten av verden – de såkalte blå sonene. Hvordan lever de i verdens blå soner, og hvilken lærdom kan vi ta?
 • Hvordan gjenreise respekten for alderdom i Norge?
 • Er eldres hjerne dårligere til å lære og utvikle seg?
 • Stoisk filosofi – er det noe for oss?
 • Å bli god på «storytelling» - historiefortelling - har det noe med oss å gjøre?
 • Meditasjon - hva er det?
 • Søvnproblemer i alderdommen - hvordan kan det løses?
 • Kosthold
 • Styrketrening

Kontakt

Tlf. 91 31 30 64 / epost: h.kol@outlook.com eller harald@resultathuset.no

Tilgjengelighet

Hele landet

Harald Olimb Norman

Harald Olimb Norman er fra Risør og bor på Høvik. Han var generalsekretær i Pensjonistforbundet i 17 år, og har inngående kjennskap til organisasjonen. Foredragene fremføres på en morsom, lett og inkluderende måte som engasjerer tilhørerne. Hvert av foredragene har en varighet på 45 minutter og er en blanding av foredrag og dialog. Harald Olimb Norman

Temaer

 • Historien om Pensjonistforbundets forhandlingsrett/drøftingsrett i trygdeoppgjørene: Hør om partienes, organisasjonenes og medias holdning til trygdeoppgjørene helt tilbake fra 1967 og fremover.
 • Fra koseklubb til slagkraftig samfunnsaktør: Pensjonistforbundet gjennom 70 år. Det går en rød tråd i hele organisasjonens historie, med ingredienser som velferd, solidaritet og sosialt arbeid. Statusen til Pensjonistforbundet som eldres viktigste organisasjon dokumenteres.
 • Inspirasjonsforedrag: Hvorfor engasjere seg! Harald kommer gjerne til din lokalforening for å holde inspirasjonsforedrag. Målet er å høyne aktiviteten, få flere med og bli mer synlig i lokalmiljøet.

Kontakt

Tlf: 95751439 Epost: harald.norman@pensjonistforbundet.no

Tilgjengelighet

Hele landet

Per Jon Odéen

Per Jon Odéen bor i Bergen, men er født og oppvokst i Øvre Årdal. Ansatt som programsekretær i NRK fra 1976 til 1982, da han ble skrivende journalist i Bergens Tidende (BT). Var informasjonsmedarbeider i BT de siste åtte årene før han gikk av med pensjon som 62-åring. Har i pensjonistårene siden 2012 skrevet flere lokalhistoriske bøker. Fast morgenkåsør i NRK fra 1993 til 2012. Odeen bilde

Temaer

 • Barneår i eit industrisamfunn, Årdal i Sogn, på femtitalet: Om å veksa opp i eit samfunn prega av store anleggsarbeid, nye skular, store barnekull og eit yrande sosialt liv for store og små. Foredraget er spekka med personlege minner og refleksjon om eit samfunn i stor og rask endring.
 • Aktiv aldring: Om eit bufelleskap for ein betre alderdom. Helgetun er eit bufellskap for 30 pensjonistar for dei over seksti. Helgetun er eit laboratorium for ein betre alderdom med godt tilrettlagde bustader, godt naboskap og mange aktivitetar. Utgitt boken «Aktiv aldring på Helgetun».
 • Radioens gullalder: Før fjernsynet kom, var radioen enerådende i eteren. Foredraget er en miks av stemmer vi ikke glemmer, toner som vekker minner og egne historier. Et tilbakeblikk på kringkastingens betydning i årene etter fredsåret 1945.

Kontakt

Tlf. 99 52 30 89 / epost: perjon.odeen@gmail.com

Tilgjengelighet

Vestland

Hans Edv. Olsen

Hans Edv. Olsen er fra Båtsfjord og bor i Norheimsund. Han er lektor med fagkretsen allmenn litteraturkunnskap, latin, historie og norsk hovedfag. Han har undervist ved forskjellige skoler og har vært journalist både i NRK og som frilanser. Han har laget flere dokumentarfilmer for ulike TV-kanaler. Hans Edv Olsen bilde

Temaer

 • Den dramatiske avslutningen av 2. verdenskrig i Finnmark: Med bl.a. intens bombing, brannskvadroner i gatene og den største folkeforflytningen noensinne i Norges historie, med 70 tusen internt fordrevne flyktninger.
 • Presentasjon av vestlands-forfatteren Johannes Hegland: En av de mestskrivende folkelige romanforfatterne her i landet.
 • «Det er den draumen»: Presentasjon av en hovedskikkelse i nyere norsk litteratur, Ulvik-dikteren Olav H. Hauge.
 • Knut Hamsun: Nyskapende romanforfatter og hengivende natur- og kjærlighetslyriker.
 • «Plutselig alene»: Erfaringer med å håndtere hverdagen når den ene parten går bort. Innledning med etterfølgende samtale.
 • Strevet med å finne ny livspartner i pensjonsalderen: Bl.a. med utgangspunkt i bladet Pensjonistens «Finn en venn»-annonser.
 • Kåseri: Med eksempler fra nordnorsk humor.

Kontakt

Tlf. 97 73 65 86/ epost: hansedv@online.no

Tilgjengelighet

Agder, Rogaland, Vestland, Møre og Romsdal og Trøndelag. Fra april til tidlig høst kan han være tilgjengelig for oppdrag i Troms og Finnmark.

Rune Ramsli

Rune Ramsli bor på Hafslundøy i Østfold. I store deler av yrkeslivet jobbet han med voksenopplæring i forskjellige organisasjoner, bl.a. med yrkesopplæring i offentlig sektor. Blant flere hobbyer har han interessert seg for historien og kulturen knyttet til maltwhisky i Skottland, og de siste ti årene har han vært birøkter. Han har holdt flere foredrag om disse temaene. Rune Ramsli

Temaer

 • Om birøkt - varighet ca. 2 timer: Historien om de små husdyrene som gjennom utvikling i 50 millioner år har perfeksjonert seg på å overleve gjennom å kunne tilpasse seg ulike vær- og vegetasjonsforhold, og som leverer honning til oss når de får riktig stell som motytelse. Biesamfunnets kompleksitet, og hvordan biene fyller ulike roller gjennom sitt korte og hektiske liv er svært interessant, og et eksempel på naturens underfundige måter å overleve på.
 • Single malt whisky: Historien om hvordan destilleringens kunst gjennom 500 år har blitt utviklet, forbedret og perfeksjonert i skotske tradisjoner. Gjennom historie, kultur og folkelig tradisjon har dette produktet fått en solid status som nytelsesmiddel. Vi følger utviklingen fra råvarer, produksjon og lagring, som til sammen resulterer i komplekse lukt- og smaksopplevelser. Denne historien blir selvsagt enda bedre om den ledsages av noen smakseksempler, som evt. kan avtales nærmere.

Kontakt

Tlf. 95 85 30 06 / epost: rune.ramsli@gmail.com

Tilgjengelighet

Hele landet

Trygve Skanding

Trygve Skanding bor i Bergen, er filolog med en magistergrad i litteraturvitenskap. Bakgrunn som journalist og anmelder, var også lenge informasjonssjef i Statoil og var en rekke år ansatt ved Høgskolen i Bergen. Lang erfaring med formidling og kommunikasjon, og har undervist i krisekommunikasjon. Sammen med en kollega ga han ut en håndbok om egenberedskap «Kriseklar» i 2020. Drev i flere år også et nettantikvariat, og var rådgiver innen salg og vurdering av bøker og boksamlinger. Trygve Skanding

Temaer

 • Egenberedskap i krisetider: Myndighetene ber oss om å være forberedt på små og store kriser. De forventer at vi skal være i stand til å greie oss selv i en kortere periode. Litt ekstra mat og vann i huset er jo bra, og ikke minst gode rutiner og vaner er viktig. Men egenberedskap handler også om forholdet til våre nærmeste – og til naboer og lokalsamfunnet. Hvis noe alvorlig skjer der vi bor må vi kanskje være forberedt på å flytte på oss? Egenberedskap angår oss alle, og er noe vi er nødt til å tenke over og snakke om.
 • Hva skal jeg gjøre med alle bøkene mine? De fleste har et forhold til bøker, og lesegleden følger mange hele livet. Men for endel eldre kan altfor fulle bokhyller også bli en byrde. Det vi har samlet på i årevis er ofte ikke så interessant for andre lenger, for familie og venner. Hvordan kan man egentlig «bli kvitt» bøker, og hvilke bør vi egentlig ta vare på? Vi lever i et samfunn med mye lyd og bilde, og da er det ekstra viktig å holde på lesegleden. Kanskje er det nye måter å finne den på?

Kontakt

Telefon: 977 36 606 / E-post: trygve@skanding.no

Tilgjengelighet

Vestland og Rogaland.

Ivar Tuflåt Sjømæling

Ivar Tuflåt Sjømæling bor i Trondheim. Han er født i 1954 og svakstrøms-utdannet med radio /TV som spesialfelt. Men etter bare få år som servicetekniker ble det salgsrelatert arbeid resten av yrkeskarrieren. De første årene innen skipsbygging og senere mot industri og VA. Han er medlem i Pensjonistforbundet og en av våre mange teknologiambassadører. Bilde Ivar Tuflåt Sjømæling

Temaer

 • Fremtidsfullmakt, hva er det og hvorfor? Demens og annen alvorlig sykdom kan gjøre at du en gang i fremtiden trenger hjelp. Hvis du oppretter fremtidsfullmakt, kan du selv bestemme at noen du stoler på skal ta vare på dine interesser den dagen du ikke klarer det selv. Vi ser på forskjellen mellom offentlig verge og fremtidsfullmakt. Det blir gitt eksempler på hva som kan være med i en fremtidsfullmakt og ikke. Til slutt gjennomgår vi et eksempel på en komplett fremtidsfullmakt.
 • Velferdsteknologi, hva er det og hvorfor? Velferdsteknologi er en samlebetegnelse på forskjellige typer teknologi (hjelpemidler) som alene eller i kombinasjon med en tjeneste gir personer bedre mulighet til å mestre eget liv og helse. Velferdsteknologi kan styrke den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne. Det vises også eksempler på ulike produkter.

Kontakt

Tlf. 905 54 250 / epost: ivar.sjomaling@gmail.com

Tilgjengelighet

Hele landet

Lill Fanny Sæther

Lill Fanny Sæther bor i Oslo. Hun har lang arbeidserfaring fra både privat, kommunal og statlig sektor. I tillegg har hun mange år som tillitsvalgt bak seg, sist som tillitsvalgt og leder av NTL Sentralforvaltningen. I forbindelse med tillitsvervene drev hun i alle år med undervisning og kunnskapsformidling. Hun har cand.mag. grad med blant annet sosiologi, rettssosiologi og offentlig rett i fagkretsen. I dag er hun leder av NTL pensjonistforening Oslo og omland. I 2021 ga hun ut boken «Hvordan min mor overlevde holocaust». Lill Fanny Sæther

Temaer

 • Antisemittismen og rasismen gjennom historien: Dette inkluderer Norge og de landene der min familie har bodd. Jeg trekker også linjer til dagens situasjon med antisemittisme, rasisme og muslimhat. I min bok har jeg dokumentert den historiske antisemittismen, og hvordan det er påfallende at det som ble sagt om jødene på 18- og 1900-tallet sies om muslimene i dag.
 • Kvinnenes innsats i motstandsarbeid under 2. verdenskrig: Jeg dokumenterer deres bidrag i redning og skjuling av mennesker som sto i fare for å bli arrestert, torturert og drept av nazistene. Mennenes innsats er grundig dokumentert, mens kvinnenes innsats er for lite belyst og fortjener å bli fortalt. I min bok forteller jeg om tre andre kvinner, i tillegg til mor, som var aktive i ulike former for motstandsarbeid.
 • Det som skjedde med familien fra oktober til desember 1942, inkludert min mors redning. Dette er basert på min mormors dagbok og brev og mors fortellinger og brev gjengitt i boken. Jeg har omfattende dokumentasjon og mener jeg har et ansvar for å formidle denne historien, nå når de aller fleste tidsvitnene er borte.
 • Nordmenn var ansvarlige for den fysiske og økonomiske tilintetgjørelsen av jødene i Norge under 2. verdenskrig. Ingen ble straffet for dette etter krigen. Det er på tide at den rettsskandalen, og at det var nordmenn som var ansvarlige for store deler av holocaust i Norge, kommer klarere frem.

Kontakt

Tlf. 958 15 591 / epost: lill.fanny.saether@gmail.com

Tilgjengelighet

Hele landet