Bekymringstelefonen tlf 94 85 60 04

Bekymringstelefonen har telefonnummer 94 85 60 04

Åpningstider for Bekymringstelefonen:

• Klokken 09.00-15.00 alle hverdager

Stengt helgedager, julaften, nyttårsaften og f.o.m skjærtorsdag t.o.m 2. påskedag

Trenger du noen som kan lytte?

Har du bekymringer? Noe du går og tenker på? Problemer du har lyst til å drøfte med andre? Kanskje du trenger noen som vil lytte til deg?

Pensjonistforbundet drifter Bekymringstelefonen. På denne telefonlinjen treffer du noen du kan snakke med og som først og fremst kan lytte til dine bekymringer og spørsmål.

Det er bare å slå nummeret 94 85 60 04, så får du noen å snakke med.

Det er to faste personer som betjener Bekymringstelefonen. De velger å være anonyme, men de kan fortelle at stadig flere benytter dette telefontilbudet.

  • Det er ikke bare eldre som ringer. Også familie, ektefeller, barn, venner, naboer og helsepersonell henvender seg med bekymringer for enkeltpersoners helse og velferd eller andre viktige spørsmål.

  • Mange er ensomme og går alene med vanskelige tanker. Ofte er det spørsmål om egen helse og alvorlig sykdom, men det kan for eksempel være spørsmål om arv, uskiftet bo, førerkort, skatt eller klager på helsetilbud eller offentlig forvaltning, forteller de som svarer på Bekymringstelefonen.

Retningslinjene for drift av telefonen er å samtale og lytte.

Bekymringstelefonen er en godt etablert ordning, en tjeneste som har vært i virksomhet siden 1. mars 2009. Hvert år får tjenesten økonomisk støtte fra Helse- og omsorgsdepartementet.

De som betjener telefonen, har faglig bakgrunn fra helse- eller sosialsektor, og de har god erfaring med hva brukerne trenger. De er selvsagt underlagt taushetsplikt.