Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Bekymringstelefonen tlf 94 85 60 04

Pensjonistforbundet drifter Bekymringstelefonen, som er betjent av erfarne personer med bakgrunn fra helse- eller sosialsektoren. De har selvsagt taushetsplikt. Ring 94 85 60 04

Har du bekymringer? Noe du går og tenker på? Problemer du har lyst til å drøfte med andre? Kanskje du trenger noen som vil lytte til deg?

Slå nummeret, så får du noen å snakke med. To faste personer betjener Bekymringstelefonen. De opplever at stadig flere benytter tilbudet.

Åpent kl. 09.00-15.00 alle hverdager. Stengt helligdager, julaften og nyttårsaften.

Det er ikke bare eldre som ringer Bekymringstelefonen. Også familie, ektefeller, barn, venner, naboer og helsepersonell henvender seg med bekymringer for enkeltpersoners helse og velferd eller andre viktige spørsmål.

Mange er ensomme og går alene med vanskelige tanker. Ofte er det spørsmål om egen helse og alvorlig sykdom, men det kan for eksempel være spørsmål om arv, uskiftet bo, førerkort, skatt eller klager på helsetilbud eller offentlig forvaltning.

Retningslinjene for drift av telefonen er å samtale og lytte.

Les om våre andre hjelpetelefoner.