Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Bekymringstelefonen tlf 94 85 60 04

Har du bekymringer? Noe du går og tenker på? Problemer du har lyst til å drøfte med andre? Kanskje du trenger noen som vil lytte til deg?

Pensjonistforbundet drifter Bekymringstelefonen. Den er betjent av erfarne personer med bakgrunn fra helse- eller sosialsektoren. De har selvsagt taushetsplikt.

Du kan ringe tlf. 94 85 60 04 fra klokken 09-15 alle hverdager. (Stengt helligdager, julaften og nyttårsaften.)

Husk at ikke bare eldre kan ringe Bekymringstelefonen. Også familie, ektefeller, barn, venner, naboer og helsepersonell kan henvende seg med bekymringer for enkeltpersoners helse og velferd, eller andre viktige spørsmål.

Mange er ensomme og går alene med vanskelige tanker. Ofte er det spørsmål om egen helse og alvorlig sykdom, men det kan for eksempel være spørsmål om arv, uskiftet bo, førerkort, skatt eller klager på helsetilbud eller offentlig forvaltning.

Retningslinjene for drift av telefonen er å samtale og lytte.

Les om våre andre hjelpetelefoner.