Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Vi spør politikerne: Er det trygt å bli gammel i Norge?

Koronapandemien avdekket sårbarheten i eldreomsorgen. Hvordan kan vi bruke disse erfaringene i tiden fremover? (Foto: iStock)

På Arendalsuka stiller vi spørsmålet: Er det trygt å bli gammel i Norge? Du kan følge debatten her på nettsiden og på Facebook.

Koronapandemien avdekket sårbarheten i eldreomsorgen - eksisterende utfordringer ble synliggjort og forstørret. Arkitektur og bygningsmasse medvirket til stor smittespredning ved sykehjemmene og mange døde. Syke, sårbare eldre ble isolert og pårørende fortvilet. Ensomhet og isolasjon rammet også eldre hjemmeboende. Hjemmetjenesten manglet smittevernutstyr. Utbredelsen av deltidsstillinger innen helse og omsorg forverret situasjonen. Eldre ble utrygge – og det med rette.

Pensjonistforbundet inviterer derfor stortingspolitikere til debatt om (bl.a.) disse spørsmålene:

 • Hvordan kan disse erfaringene brukes for å utvikle og forbedre eldreomsorgen i Norge?
 • Hvordan skaffe flere heltidsstillinger i eldreomsorgen?
 • Hvordan skal eldre få hjelp til å tilrettelegge boligene sine og ta i bruk velferdsteknologi, slik at de kan bo trygt og godt i eget hjem?
 • Hvorfor er det fortsatt mange kommuner som står i startgropa når det gjelder velferdsteknologi?
 • Hvordan skaffer vi tilstrekkelig antall sykehjemsplasser?
 • Hvordan sikre at smittevern og andre beredskapstiltak i eldreomsorgen er ivaretatt?
 • Hva trenger kommunene for å løse sine omsorgsoppgaver?

Debattleder: Erik Wold

Sted: Samfunnsteltet - jubileumsscene, Arendal

Eller følg den her: https://www.arendalsuka.no/live/samfunnsteltet/

Medvirkende:

 • Jan Davidsen, Forbundsleder, Pensjonistforbundet
 • Tuva Moflag, Stortingsrepresentant, AP
 • Erlend Wiborg, Stortingsrepresentant, FrP
 • Kjersti Toppe, Stortingsrepresentant, SP
 • Solfrid Lerbrekk, Stortingsrepresentant, SV
 • Sveinung Stensland, Stortingsrepresentant, H