Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Verdens aktivitetsdag 10. mai

Aktivitet i Samfunnshuset og tur

Kaffi/frukt/kake frå kl 12 i Samfunnshuset. Info/stand ved Askvoll Røde Kors og Askvoll Pensjonistlag.

kl 11.00 Seniortrim i Samfunnshuset

kl 12.15 Seniordans i Samfunnshuset

Kl 14.00 Turgruppe, frammøte ved

parkering/Askdalen

Planlagd familieaktivitet på Øyra går ut grunna regn