Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Verdens aktivitetsdag

Pensjonistforbundet Nedre Eiker inviterer til aktivitetsdag på Folkets hus i Krokstadelva.

Tirsdag 10 mai.

Uteaktiviteter fra kl. 15.00.

Hesteskokast, boccia, de faste apparatene på Tusenårsstedet.

Inneaktiviteter fra kl. 16.00

Kl. 16.15 Kulturskolen underholder

Kl. 17.00 Enkel stolgymnastikk

Kl. 17.30 Salg av kaffe og vafler

kl. 18.00 Leikarringen Drammen danser

kl. 18.45 Gunnar Borgen spiller til dans

kl. 19.30 Avslutning

Treningsstol fra Feelgood er tilgjengelig inne fra kl. 16.00