Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Velkommen til medlemsmøte torsdag 4.11 kl 18.00

Godt oppmøte på medlemsmøtet i oktober

Asta G. Andersen forteller om Embla før og nå.

Risør Pensjonistforening har Medlemsmøte torsdag 4.11.21 kl18.00.

i Caspersensvei 81. Gamle EB

Asta G. Andersen foredrar om Embla før og nå.

Bevertning og loddsalg. Ta gjerne med en gevinst

Trenger du skyss ? Ring 40223786