Velkommen til foredrag vedr. den nye kommuneplanen 2023-2038. Torsdag 30.juni kl 12 på Skeiane Eldresenter. Prosjektleder Gorm Kjernli vil fortelle om planen.

Skeianetunet Eldresenter

Velkommen til å stille spørsmål om den nye kommune planen.

For tiden har Sandnes Kommune ute på høring den nye kommune planen. Den skal virke fra 2023 til 2038. 

En gruppe i Pensjonistforbundet avd Sandnes har lest samfunnsdelen. Til vår store forskrekkelse oppdaget vi at ordet «eldre» bare var nevnt en gang!! 

Blir du nysgjerrig nå, så finner du alt på nettet. 

Pensjonistforbundet avd Sandnes vil med dette invitere deg til Skeianetunet Eldresenter 30. juni kl 12:00. 

Prosjektleder Gorm Kjernli fra Sandnes Kommune skal fortelle mer om kommune planen og så får vi stille de spørsmålene vi har. 

Dette gjelder deg og 15 år framover!