Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Velkommen til årsmøte / medlemsmøte i NAV Innlandet pensjonistforening 2024

Nytt av året er at vi inviterer også ikke medlemmer (NAV ansatte og pensjonerte NAV ansatte) til å delta på medlemsmøte som starter ca. 12:30. Inngang Grønnegata 82 (her vil noen ta i mot dere i tidsrommet 12:15-12:30).

Her vil Harald Olimb Norman fra pensjonistforbundet holde en blanding av foredrag og dialog for oss. Han kommer inn på hvilken fantastisk ressurs vi (pensjonister) er i forhold til politikere som bare ser kostnader. Ellers kommer han inn på pensjon, digitalisering og kultur.

Håper det er mange av våre medlemmer som ønsker å delta på årsmøte/medlemsmøte. Møtet avholdes på NAV Innlandet Hamar inngang fra Grønnegata 82.

Melding om kommende årsmøte med påmelding (pga. servering), sendes ut senest 17.01.24. Årsmøte dokumentene sendes ut senest 31.01.24.