Velferdteknologi

Lånt fra Jevnaker

Møte om Velferdsteknologi Trygg alderdom i Kristiansund Tirsdag 13.9.22 kl 17:00 - 19:00

RRO -Responssenteret, tar opp hva som finnes/tilbud av teknologi i kommunen i dag, som innbyggerne kan benytte seg av for hjelp til økt trygghet, mestring og frihet. De vil også presentere en digital vert som vil si noe om hva denne tjenesten tilbyr.

Kommuneadvokaten vil si noe om viktigheten av fremtidsfullmakt og hvordan man går fram for å få tegnet det.

Helseinnovasjonssenteret vil si noe om viktigheten av god helse både for hjernen og kroppen i en aktiv, trygg og god alderdom - og hvordan senteret jobber med dette