Valgkomite kurs

Pensjonisten, Parkveien 1, Kirkenes

VALGKOMITEKURS I KIRKENES TORSDAG 13. OKTOBER 2022 PÅ PENSJONISTEN.

Pensjonistforbundet Finnmark inviterer til kurs for valgkomite medlemmer i lokalforeninger og fylkesforbund. Inntil 3 deltaker fra hver lokalforening.

Kurset holdes på Pensjonisten, torsdag 13. oktober 2022 kl. 11:00. Påmelding innen 15.9.22 til

Pensjonistforbundet Finnmark, e-post finnmark@pensjonistforbundet.no eller telefon 948 90 412

Mål for kurset

Deltakerne skal tilegne seg kunnskaper om, og innsikt i:

  • Valgkomiteens oppgaver (overordnet og i detalj)
  • Hva sier vedtekter/retningslinjer?
  • Hvordan sette sammen et godt styre?
  • Hvilken kompetanse trengs i styret?
  • Hvordan finne «de rette» kandidatene?

Få jobben gjort, finn de rette kandidatene.

Innhold i Kurset

Følgende temaer behandles: • Valgkomitéens oppgaver og ansvar • Hvordan bli en god valgkomité? • Hvordan finne de vi vil ha, og hvordan få dem til å si «ja»? • Gode råd og erfaringsutveksling, samt stor grad av aktiv deltakermedvirkning