Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Valgkomitèkurs

 Invitasjon til kurs for leder eller medlemmer av valgkomiteer i våre lokalforeninger.

Vi inviterer med dette leder i valgkomiteene til et kurs/diskusjon om valgkomiteens oppgaver.  

Deltakerne skal tilegne seg kunnskaper om, og innsikt i:

- Valgkomiteens oppgaver (overordnet og i detalj)

- Hva sier vedtekter/retningslinjer?

- Hvordan sette sammen et godt styre?

- Hvilken kompetanse trengs i styret?

- Hvordan finne «de rette» kandidatene?

- Hvordan bli en god valgkomite?

- Hvordan finne de vi vil ha og hvordan få de til å si ja?

Det blir gode råd, erfaringsutveksling og deltagelse fra gruppen.

Kurset finner sted som følger:

Dag: Tirsdag 31. Oktober 2023

Tid: Kl. 09:00 – 13:00

Sted: Festsalen, Hornemannsgården, Trondheim

Kursholder er Rune Ramsli fra Pensjonistforbundet