Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Valgkampen 2021

Valgmøte i Østfold 2021

Gjennom disse møtene skal vi bli kjent med mulig nye stortingspolitikere, samt de som stiller til gjenvalg.

Dette er et viktig møte for senere godt samarbeid med stortingskomiteene.

Målet er todelt:

  • å sette fokus på viktig eldrepolitiske saker
  • å motivere eldre til å bruke sin stemmerett