Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Valgdebatt Pensjonistforbundet Østfold

Velkommen til valgdebatt!

Velkommen til våre påmeldte deltakere til valgdebatt!

Et arrangement om Pensjonistforbundets preg på Stortingsvalgkampen i Østfold!

Pensjonistforbundet er 70 år i 2021. I den forbindelse skal vi ha et arrangement der partienes førstekandidater til stortingsvalget er invitert til debatt. Debatten avsluttes med at hver kandidat holder en kort appell. Debatten vil ha fokus på eldrepolitikk og ledes av redaktør Kjell Werner.

Dagens program:

Kl. 10.30         Frammøte – ta plass på tilviste plasser – kaffe/ te

Kl. 11.00         Velkommen - kulturinnslag

Kl. 11.20         Innledning v/ Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen

Kl. 12.00         Debatt om eldrepolitikk v/ partienes førstekandidater under ledelse av Kjell Werner

Kl. 13.30         Avsluttende appeller av kandidatene – tre min hver

Kl. 13.45         Avslutning og middag

Det tas forbehold om endringer i programmet.

I østfold stiller følgende stortingsrepresentanter:

·      Fra Høyre i Østfold deltar René Rafshol. Han er 6. kandidat ved høstens stortingsvalg og ordfører i Råde.

·      Fra Østfold Arbeiderparti deltar 1.kandidat ved årets stortingsvalg Jon Ivar Nygård.

·      Fra Fremskrittspartiets i Østfold deltar 1. kandidat Erlend Wiborg.

·      Fra Sosialistisk Venstreparti i Østfold deltar 1.kandidat Freddy André Øvstegård

·      Fra Senterpartiet i Østfold deltar 1.kandidat Ole Andre Myhrvold

Vi ønsker våre påmeldte deltakere og øvrige kandidater vel møtt til et spennende arrangement!

Med vennlig hilsen

Leder, Bjørn Eriksen - med Styret

Pensjonistforbundet Østfold

Tlf: 69 001 444

E:post ostfold@pensjonistforbundet.no