Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Tur til Kistefoss-Søsterkirkene-Granavolden

Påmelding innen 23. mai til Tore Borgen 92 89 24 51 eller Laila Borgen 98 22 03 70. Pris 1.000 kroner for medlemmer. Betaling innen 23.5. - konto 1286.23.14202.

0830 avreise fra Hotel Scandic

ca 0845 avreise fra Måsan

1000 kaffe og rundstykker på Hadeland Glassverk

Deretter til Kistefoss - først litt tid på egenhånd

1400 Omvisning i det gamle Træsliperiet

1530 Omvisning i Søsterkirkene på Hadeland

1645 Granavolden Gjæsgivere - middag, dessert og kaffe

Retur til Lillestrøm