Tur-/trimgruppe i Lindås pensjonistlag

Lokalt trimtilbod på Lindås onsdagar hausten 2023

…………… vårt lågterskeltilbod

Pensjonistlaget starta opp eit lokalt trimtilbod i bygda denne våren og gjennomførde trimturar i vårt nærområde annakvar onsdag.

Talet på deltakarar auka, og vi fortset vårt vellukka trivelstiltak slik;

  • Onsdag den 13. september kl; 10.30
  • Onsdag den 27. september kl; 10.30
  • Onsdag den 11. oktober kl; 10.30
  • Onsdag den 25. oktober kl; 10.30

og med oppmøte ved Samfunnshuset Haugatun kvar gang.

Turane vil gå til Sundsbø, Løtveit, Postveien og Vardetangen, og vert bestemt etter været den aktuelle dagen.

" Du går så langt du greier ".