Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Trygghetstreff

NKS  inviterer

Trygghetstreff

Velkommen til «Trygghetstreff» i HUSEBYPARKEN, Brumunddal

Torsdag 2. juni 2022 kl. 12.00-14.00

Program

11:45            Underholdning – musikk mens vi venter ….

12:05           Velkomst

Presentasjon av bidragsytere

12:15           Servering av pizza og vann

12:30            Innlegg om brannsikkerhet

13:00            Kaffe og kaker

13:15            «Mingling»

Besøk på «stands»

Gratis utstyr fra Brannvesenet

13:35            Slukkedemonstrasjon og slukkeøvelse

14:00            Avslutning

Arrangementet er et samarbeidsprosjekt mellom Brumunddal Sanitetsforening og

Ringsaker Brannvesen for å øke brannsikkerheten i hjemmet.

Det vil bli tak over hodet (enkle telt) og sitteplasser med ryggstøtte og hyggelige folk.

Røde Kors er til stede under arrangementet.

VELKOMMEN til nyttig informasjon og gratis bevertning