Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Tilbud til hørselshemmede

Bilde fra kulturlokalet Beassi

Medlemsmøtet i Karasjok pensjonistforening avholdes mandag 26.juni kl 12.00 på Beassi

Tema på medlemsmøtet er tilgang på hjelpemidler til voksne med dårlig hørsel. Anne Grete Balto og audiopedagog Tone Nordsletta orienterer hørselshemmedes situasjon. Hvor får man tak i høreapparat? Hvor får man hjelp til å justere apparatet? Hvordan ta hensyn til de med svak hørsel? Hvilke utfordringer møter de hørselshemmede? Dette er noen av spørsmålene det er ønskelig å få drøftet. Møtet er åpent for alle interesserte.

En fargerik tilvekst på furua (pinus sylvestrus)

En fargerik tilvekst på furua (pinus sylvestrus)